Nová cena strávného od 1.9. 2023

Vzhledem k výši cen a snaze udržet standard kvalitního stravování v naší školní jídelně jsme byli nuceni od 1.9. 2023 přistoupit k navýšení cen normativu na nákup potravin, a tedy i k navýšení strávného v jednotlivých kategoriích strávníků.

  • 1.-4. ročník .......................... 37,- Kč
  • 5.-8. ročník .......................... 39,- Kč
  • 9. ročník + studenti .............. 41,- Kč
  • cizí strávníci ........................ 90,- Kč

Výsledky zápisu

V přiloženém dokumentu níže naleznete pořadová čísla žáků přijatých do prvního ročníku školního roku 2023/2024. Rozdělení dětí do konkrétních tříd proběhne na začátku června.

Zároveň vás žádáme o informaci, pokud k nám do školy z jakéhokoli důvodu nebudete nastupovat. Případně, pokud jste se hlásili i na jinou školu a jste přijati k nám, sdělte prosím tuto skutečnost druhé škole.

Nepřijetí uchazeči obdrží během následujících dnů rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé kliknutím zde.

 

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.

Pronájmy tělocvičen

Pronájem tělocvičen je již uzavřen.