Výuka cizích jazyků na škole

Od školního roku 2007/2008 začala naše škola r ealizovat vlastní školní vzdělávací program "Základní škola Hornoměcholupská - škola třetího tisíciletí". V souladu s tímto programem je do učebních plánů výuka prvního cizího jazyka zařazena od první třídy. Dětem je přednostně nabízen anglický jazyk, dále jazyk francouzský, německý a ruský. V případě zájmu je škola připravena do jazykové nabídky zařadit i španělštinu. Výuka druhého cizího jazyka je zařazena do učiva na druhém stupni.
Ve spolupráci z agenturou Lingua Nova je od školního roku 2012/2013 zajištěna činnost kroužků a klubu anglického jazyka na naší škole.