Sportovní klub HORIZONT

Základní informace o klubu:
Adresa klubu: Sportovní klub Horizont, Hornoměcholupská 873, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Zaměření klubu: tělovýchova a sport
Telefonní infolinka klubu: 274 862 488, 274 862 354, 274 870 265, 274 862 639
Kontaktní osoby: Mgr. Jiří Doutnáč, Ing. Blanka Hamáčková (spojení viz odkaz "Adresář pracovníků")
IČO: 68378726
Bankovní spojení: 2501077822/2010
 
Sportovní klub HORIZONT se sídlem Hornoměcholupská 873, Praha 10 – Hostivař ve své činnosti naplňuje zejména tyto hlavní úkoly:
 • zabezpečit žákům, učitelům, rodičům, cvičitelům a dalším občanům možnost podílet se na činnosti Sportovního klubu HORIZONT
 • v souvislosti se skutečností, že klub je samostatnou právnickou osobou a má postavení odpovídající postavení sportovního klubu zabezpečit všechny z toho vyplývající úkoly, a to v souladu s příslušnými právními předpisy
 • všestranně napomáhat rozvoji různých forem pohybových a sportovních aktivit dětí a mládeže v době mimo vyučování
 • popularizovat pohybové a sportovní aktivity mezi dětmi a mládeží a prohlubovat zájem o ně
 • spolupůsobit při výchově k zdravému životnímu stylu a v boji proti drogám
 • organizovat a zajišťovat rekreační sportovní a tělovýchovnou činnost svých členů i dalších zájemců z řad veřejnosti ve sportovních oddílech, které jsou uvedeny v tomto dokumentu
 • spolupracovat nejen s vedením Základní školy Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař, ale i dalšími subjekty, které se podílejí na výchově dětí a mládeže - zejména odborem školství, kultury a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 15
 • zabezpečovat účast družstev v postupových soutěžích organizovaných v rámci Poháru pražských škol - POPRASKu a sportovních soutěží o Putovní pohár starosty městské části Prahy 15
 • dle rozpočtových možností vytvářet materiální a technické podmínky pro provozování rekreační tělesné výchovy a sportu prostřednictvím hnutí “Pohyb je život” zapojovat do tělovýchovných a sportovních aktivit co největší počet dětí i ostatních zájemců v rámci působnosti Sportovního klubu Horizont Hornoměcholupská
 • podílet se na organizaci výměnných zahraničních zájezdů dětí a mládeže, které jsou zaměřeny především na výměnu zkušeností z oblasti tělovýchovy a sportu i na ostatní oblasti výchovy a vzdělávání
Pozornost zejména zaměřit na přípravu a průběh těchto hlavních akcí:
 • turnaj v přehazované družstev žákyň o putovní pohár městské části Praha 15
 • základní kola v trojboji atletiky
 • atletická olympiáda mateřských škol Prahy 15
 • setkání nejlepších sportovců v působnosti SK Horizont a ZŠ Hornoměcholupská
 • setkání organizátorů zájmové tělesné výchovy a sportu
 • atletický trojboj základních škol Prahy 15, (soutěž Putovního poháru starosty MČ Prahy 15)
 • celoškolská kola sportovních soutěží organizovaných v rámci Putovního poháru starosty Prahy 15
 • sportovní dny organizované Základní školou Hornoměcholupská, termíny budou stanoveny v průběhu školního roku
Pravidelnou zájmovou sportovní a tělovýchovnou činnost organizovat v těchto oddílech:
 • sportovní oddíly se zaměřením na míčové hry
 • sportovní oddíly se zaměřením na pohybové aktivity
 • sportovní oddíly se zaměřením na florbal a hokejbal
 • sportovní oddíly se zaměřením na cvičení při hudbě a rytmickou gymnastiku
 • sportovní oddíly se zaměřením na atletiku
 • sportovní oddíly se zaměřením na volejbal
 • další sportovní oddíly dle zájmu členů sportovního klubu ale dalších zájemců
Další informace:
 • členský příspěvek ve všech oddílech je na 1/2 roku 550,- Kč
 • zajištěna účast oddílů v turnajích a postupových soutěžích organizovaných v rámci Putovního poháru starosty městské části Praha 15 a Poháru pražských škol “POPRASK”
Fotografie z činnosti Sportovního klubu HORIZONT si můžete prohlédnout kliknutím zde.