Kalendář akcí

Září
Pedagogická rada:
1. 9. 2022

Třídní schůzky:
12. 9. 2022

________________________________________

Listopad
Pedagogická rada:
9. 11. 2022

Třídní schůzky:
9. 11. 2022

________________________________________

Prosinec
Projektový den - Vánoční dílny (Den plný nápadů):
19. 12. 2022

Projektový den: Veselé Vánoce, vítáme nový rok 2023:
22. 12. 2022
________________________________________

Leden
Pedagogická rada:
25. 1. 2023

Přijďte se na nás podívat (pro budoucí prvňáčky):
10. 1.  a 11. 1. 2023

________________________________________

Únor
Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky:
14. 2. 2023

________________________________________

Březen
Škola "NANEČISTO pro budoucí prvňáčky
21. 3. 2023
___________________________________

Duben
Škola "NA NEČISTO" pro budoucí prvňáčky
4. 4. 2023
Zápis do prvních tříd:
24. 4. a 25.  4.  2023

Pedagogická rada
17. 4. 2023
Třídní schůzky:
17. 4. 2023

________________________________________

Květen
Volejbal základních škol Prahy 15
18. 5. 2023
Atletická olympiáda mateřských škol Prahy 15:
25. 5. 2023

________________________________________

Červen

Atletika: soutěž základních škol Prahy 15 (Pohár starosty):
8. 6. 2023
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a dětí z budoucí přípravné třídy:
8. 6. 2023
Sběr starého papíru:
19. 6. – 23. 6. 2023

Pedagogická rada:
21. 6. 2023

Projektový den - Letní slavnosti:
27. 6. 2023

Setkání reprezentantů školy v soutěžích:
27. 6. 2023

Rozloučení s absolventy školy:
29. 6. 2023