Nová cena strávného

Vzhledem k výši cen a snaze udržet standard kvalitního stravování v naší školní jídelně jsme byli nuceni přistoupit k navýšení cen normativu na nákup potravin, a tedy i k navýšení strávného v jednotlivých kategoriích strávníků.

  • 1.-4. ročník .......................... 37,- Kč
  • 5.-8. ročník .......................... 39,- Kč
  • 9. ročník + studenti .............. 41,- Kč
  • cizí strávníci ........................ 90,- Kč