Výsledky zápisu

V přiloženém dokumentu níže naleznete pořadová čísla žáků přijatých do prvního ročníku školního roku 2023/2024. Rozdělení dětí do konkrétních tříd proběhne na začátku června.

Zároveň vás žádáme o informaci, pokud k nám do školy z jakéhokoli důvodu nebudete nastupovat. Případně, pokud jste se hlásili i na jinou školu a jste přijati k nám, sdělte prosím tuto skutečnost druhé škole.

Nepřijetí uchazeči obdrží během následujících dnů rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou.

(V seznamu přijatých chybí číslo 191. Dítě se zápisovým číslem 191 je také přijato)

Odkaz na dokument: Výsledky zápisu