Balíček finanční pomoci

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy sdělujeme, že lze zažádat o příspěvek ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023 (tzv. „sociální balíček“). Podrobnosti získáte v níže uvedených odkazech: