Přístupnost internetových stránek

V souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na této stránce škola uvádí odkazy na povinné dokumenty vyplývající z výše uvedených právních předpisů:

► Prohlášení o přístupnosti internetových stránek školy

Průběh školního roku

► Výroční zprávy o činnosti školy

Poskytování informací

Zpracování osobních údajů

Kritéria přijetí

Vzdělávací program

Rozhodnutí o přijet k základnímu vzdělávání

Registr smluv (do pole "IČO smluvní strany" zadejte: 62930729)