Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024

 

NOVINKA -  Letošní rok se lze zapsat i jednoduše on-line přes odkaz https://hornomep.edookit.net/application

Zápis do prvních tříd na naší škole se koná ve dnech 24. a 25. dubna 2023 (pondělí, úterý) vždy od 14.00 do 18.00 hodin. Zápis je určen dětem, kterým bude 6 let do 31.srpna 2023, tedy těm narozeným před 1. zářím 2017.

Zápis se uskuteční v budově školy, s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Dotazník obdržíte v naší škole nebo ve formátu PDF kliknutím zde. Pokud chcete dotazník vyplnit pomocí textového editoru (formát RTF), získáte jej kliknutím zde. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání také obdržíte v naší škole nebo ve formátu RTF kliknutím zde.  Další informace obdržíte na našich telefonních číslech 274862488, 274862354. Základní škola Hornoměcholupská mimo jiné dětem umožňuje již od první třídy povinnou výuku cizího ja­zyka, na druhém stupni školy výuku dalšího cizího jazyka. Dále naše škola nabízí rozmanitou zájmovou činnost ve školní družině, sportovní a tělovýchovné aktivity v rámci Sportovního klubu HORIZONT (pohybové hry, míčové hry, florbal, hokejbal, pro nejmenší oddíl „Hříbata“, atletiku), celou řadu volitelných předmětů, účast dětí na školách v přírodě a rekreačních po­bytech, ucelený systém výuky práce s osobním počítačem, škola je připojena k internetu optickým kabelem, k dispozici je WI-FI (rychlost připojení 100 Mbps). Pokud se nebudete moci na zápis v uvedené dny dostavit, je možné si na našich telefonních číslech domluvit náhradní termín. V tomto případě kontaktujte Mgr. Janu Bánovskou, ředitelku školy nebo Veroniku Honskusovou, hospodářku školy.

Kritéria pro rozhodování ředitele o přijetí/nepřijetí k základnímu vzdělávání
Základní podmínky pro přijetí (v pořadí důležitosti)

- dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
- děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků
- Předpokládáme, že otevřeme 2 první třídy (25 žáků na třídu).

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude v případě potřeby provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují. O výsledcích losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Zveřejnění přijatých dětí bude pod registračním číslem na webu školy a na úřední desce školy do konce května 2023.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte.

Virtuální prohlídku školy si můžete spustit kliknutím zdeProhlídka se ovládá obdobně jako Google mapy.

Naše škola bude ve školním roce 2023/2024 otvírat přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky. Podrobnější informace k přípravné třídě získáte v odkazu "Přípravná třída".

Rezervační systém na zápis do prvních tříd je k dispozici kliknutím zde. Zápisu se lze zúčastnit po oba dny i bez objednání.

Zapsat se je možné i jednoduše on-line přes odkaz https://hornomep.edookit.net/application

Odklad povinné školní docházky:

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doplněna doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost včetně doporučujících vyjádření je nejlépe osobně předat škole do 30. dubna 2023. S sebou přinést rodný list dítěte a svůj obřanský průkaz.

Spádová oblast školy (ulice):

Bělinského, Brumovická, Bruslařská, Černyševského, Dolnoměcholupská – k. ú. Hostivař, Gercenova, Golfová, Herbenova, Hokejová, Hornoměcholupská – k. ú. Hostivař, Horolezecká, Hostišovská, K Lesoparku, K Pérovně, Ke Kablu – k. ú. Hostivař, Kobylákova, Kozmíkova, Kunická, Kytínská, Lyžařská, Myšlínská, Na Kozinci, Na Sedlišti, Na Vlastní půdě, Na Zkratce, Nad Botičem, Opravářská, Plukovníka Mráze, Pod Stanicí, Poslední, Proti Proudu, Průmyslová, Radiová – k. ú Hostivař, Řepčická, Sáňkařská, Sklářská, Tenisová, U Břehu, U Dvojdomů, U Golfu, U Hostivařského nádraží č. 298, 803, U Kabelovny, U Pekáren, U Potoka, Voznická, V Nové Hostivaři, Weilova, Za Botičem, Za Drahou, Zápasnická, Zápotoční

Dokumentace zápisu do prvních tříd ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formát RTF)

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy (formát RTF)

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy (formát PDF)

Žádost o odklad povinné školní docházky (formát RTF)

Žádost o vydání čipů školní družiny (systém Bell Hop, formát RTF)

Žádost o zařazení do přípravné třídy (formát RTF)

Přihláška ke školnímu stravování (formát RTF)

Přihláška do školní družiny (formát RTF)

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků (formát PDF)