Úprava cen stravného ve školní jídelně od 1. září 2022

Nové ceny byly stanoveny na základě kalkulace nákladů na přípravu obědů. Důvodem pro navýšení je nejen růst cen základních surovin, ale také povinnost plnit spotřební koš a stanovené normy pro školní stravování.  Obědy žáků se zvýší o 5,- Kč v každé ze skupin strávníků následovně:
* 0. – 4. třída ZŠ 33,- Kč, trvalý příkaz: 693,- Kč/měsíčně
* 5. – 8. třída ZŠ 35,- Kč, trvalý příkaz: 735,- Kč/měsíčně
* 9. třída ZŠ a studenti SŠ na 37,- Kč, trvalý příkaz: 777,- Kč/měsíčně.
Při platbách stravného žádáme o zadávání přiděleného variabilního symbolu dítěte.
Dále upozorňujeme naše strávníky a rodiče, že při výběru stravy prostřednictvím internetu je nutné, aby vždy zůstalo označeno jedno jídlo. V případě, že ani jedno jídlo nezůstane označeno, oběd je na tento den odhlášen.