Informace školní družiny

Informace k provozu školní družiny můžete získat kliknutím zde.
Přihlášku do školní družiny můžete získat kliknutím zde.
Hlášení systému BELLhop (vyzvedávání dětí ze školní družiny) získáte kliknutím zde.
Další informace o systému BELLhop můžete získat kliknutím zde.
Bankovní spojení: 6023-2000901369/0800
Telefonní spojení: družiny: 274 016 532, GSM: 602 402 844
O školní družině:
  • provoz v ranních hodinách je 6.30 - 7.45 hodin., žáci přicházejí do družiny nejpozději do 7.30 hodin. Pro žáky, kterým začíná výuka v 9.00 hodin, je prodloužen provoz školní družiny v ranních hodinách do 8.45 hodin
  • odpolední provoz školní družiny je dělen následovně:
      12.00 - 13.30 hod.: oběd
      12.30 - 14.00 hod.: polední klid
      14.00 - 15.00 hod.: zájmová činnost / pobyt venku
      15.00 - 16.00 hod.: činnost zájmových kroužků
      16.00 - 18.00 hod.: spojení do jednoho oddělení: příprava na výuku, zájmová činnost
  • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si vyzvedávají žáky z družiny před 14.00 hodin, potom od 15.00 hodin. Po včasné dohodě s příslušnou vychovatelkou je možné si vyzvednout ve výjimečných případech žáka i dříve
  • družina je v provozu po celý školní rok; její provoz bývá podle okamžitých podmínek upravován v období školních prázdnin
  • zákonní zástupci se finančně podílejí na částečné úhradě neinvestičních nákladů na provoz družiny ve výši 400,- Kč za jeden měsíc. Příspěvek se platí předem bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, zpravidla pololetně. Poštovní poukázku je možné vyzvednout přímo na poště. Číslo bankovního účtu je 6023-2000901369/0800. Za dobu nepřítomnosti dítěte ve družině (pokud není nepřítomnost celý kalendářní měsíc) se příspěvek nevrací
  • omluvy nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo způsob odchodu sdělí vždy rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka příslušné vychovatelce písemně
  • při odchodu žáka z družiny vyčkají rodiče jeho příchodu ve vestibulu budovy - vedle vrátnice. Vychovatel žáka je povinen prokazatelným způsobem zjistit osobu, které je žák předán
  • školní družina bude ve školním roce dle zájmu dětí otevírat zájmové útvary a kroužky: hudební, výtvarný, sportovní a dramatický