Adresář pracovníků školy

Základní škola (ústředna): 274862488, 274862354, 274870265, 274862639

Fax školy a školní jídelny: 274016553
 
Vedení školy:
(v případě, že se nedovoláte na přímé linky pracovníků, použijte telefonní číslo ústředny)
► Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy (1. patro)
tel. 274016523, linka 523, GSM 603436284
Mgr. Dagmar Vlková, zástupce ředitele školy (1. patro)
tel. 274016525, linka 525
Mgr. Jana Bánovská, výchovný poradce (1.patro)
tel. 274016524, linka 524
Bc. Ondřej Novotný, koordinátor školního vzdělávacího programu (2. patro)
tel. 274 016 540, linka 540
Mgr. Jitka Janýrová, preventista sociálně patologických jevů (3. patro)
tel. 274016542, linka 542
Ing. Blanka Hamáčková, ekonomka školy (1. patro)
tel. 274016522, linka 522
Veronika Honskusová, hospodářka školy (1. patro)
tel. 274016522, linka 522
 
Školní jídelna a školní družina
Jarmila Fiurášková, školní družina (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Zdeňka Walterová, školní jídelna (správní pavilon, přízemí)
tel. 274016534, linka 534
 
Provozní úsek
Tomáš Svoboda, školník
tel. 274016537, linka 537
 
Pedagogičtí pracovníci:
Bc. Eva Bečvářová, DiS., kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
►  Bc. Jana Březinová Zelingerová, DiS., kabinet anglického jazyka (2. patro)
tel. 2740116530, linka 530
Mgr. Romana Břendová, kabinet tělesné výchovy(přízemí)
tel. 274016533, linka 533
Mgr. Jitka Černovská, kabinet zeměpisu a francouzského jazyka (2. patro)
tel. 274016539, linka 539
Jitka Hnátová, učitelka přípravné třídy (přízemí)
Mgr. Dana Jírová, kabinet výtvarné výchovy (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
Renáta Juristová, kabinet poradenství (2. patro)
tel. 274016535, linka 535
MgA. Magda Kalhousová, kabinet německého jazyka a hudební výchovy (2. patro)
tel. 274 016 546, linka 246
► Kristýna Kohoutová, kabinet výtvarné výchovy (2. patro)
tel. 274016541, linka 541
► Mgr. Andrea Kohoutová, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
Mgr. Jan Kohout, kabinet fyziky (3. patro)
tel. 274 016 527, linka 527
►  Mgr. Zuzana Kozlová, kabinet profesního poradenství (2. patro)
tel. 274016557, linka 557
Mgr. Lucie Kýpeťová, kabinet fyziky (3. patro)
tel. 274 016 527, linka 527
Mgr. Milan Kýpeť, kabinet fyziky (3. patro)
tel. 274016 527, linka 527
Mgr.etMgr. Zuzana Máchová, kabinet hudební výchovy (2. patro)
tel. 274016546, linka 546
Martina Pektorová, DiS., kabinet matematiky (2. patro)
tel. 274 01 535, linka 535
Dominika Pohunková, DiS., kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
Mgr. Lucie Richtrová, kabinet přírodopisu (3. patro)
tel. 274 016 542, linka 542
►  Ing. Miroslava Romanová, kabinet matematiky (2. patro)
tel. 274 016 535, linka 535
Mgr. Bc. Adéla Schejbalová, kabinet 2. stupně (2. patro)
tel. 274016535, linka 535
Mgr. Alena Smržová, kabinet zeměpisu a francouzského jazyka (2. patro)
tel. 274016539, linka 539
►  Mgr. Eva Straková, profesního poradenství (2. patro)
tel. 274 016 557, linka 557
► Julie Macháčková, kabinet matematiky (2. patro)
tel. 274 016 535, linka 535
Mgr. Dana Turková, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274 016 529, linka 529
e-mail: turkova@hornomep.cz
► Barbora Valentová, kabinet 1. stupně (1. parto)
tel. 274 016 529, linka 529
► Mgr. Věra Vondřičková, kabinet matematiky (2. parto)
tel. 274 016 535, linka 535
Mgr. Vladimír Žďárský, kabinet výtvarné výchovy (2. patro)
tel. 274016541, linka 541
 
Vychovatelé školní družiny
Jarmila Fiurášková, vedoucí vychovatelka a vychovatelka oddělení B školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
► Kateřina Mráčková, vychovatelka oddělení A školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Miloš Nguyen, vychovatel oddělení C školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Kateřina Juřičková, vychovatelka oddělení D školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Jolana Kotrbatá, vychovatelka oddělení E školní družiny (1. patro)
tel. 274016532, linka 532
Mgr. Natálie Karlová, vychovatelka oddělení F školní družiny (1. patro)
tel. 274016532, linka 532
Klára Bezkočková, vychovatelka oddělení G školní družiny (1. patro)
tel. 274016532, linka 532
Renata Trpáková, vychovatelka oddělení H školní družiny (1. patro)
tel. 274016532, linka 532
Aleš Zemánek, vychovatel oddělení I školní družiny (1. patro)
tel. 274016532, linka 532