Zájmové aktivity na škole

Zájmové činnosti napomáhají k rozvoji osobnosti a přispívají k začleňování člověka do společnosti. Na naší škole je orientujeme na cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností chlapců a děvčat. Tyto aktivity jsou zaměřeny na pěstování a rozvíjení specifických sklonů, zájmů a koníčků dětí.

V tomto školním roce se neuskuteční burza zájmové činnosti pro chlapce a děvčata. Přehled nabízené zájmové činnosti pro školní rok 2021/2022 bude zveřejněn začátkem měsíce září.