Bezbariérový přístup do školy

 
Ve čtvrtek 31. ledna 2013 u příležitosti vyhodnocení třetí etapy projektu "ŠKOLA PRO KAŽDÉHO" byl zahájen provoz bezbariérového přístupu do všech prostor naší školy. Zahájení bezbariérového přístupu se uskutečnilo za účasti senátora Parlamentu ČR PhDr. Milana Pešáka, starosty naší městské části Ing. Pavla Klegy, Lucie Prinzové DiS., zástupkyně starosty pro školství a volnočasové aktivity a zástupců našeho žákovského školního senátu. Fotografie z této akce si můžete prohédnout zde.
V první etapě projektu „ŠKOLA PRO KAŽDÉHO“ byly plošiny pro bezbariérový přístup umístěny k vedlejšímu vchodu do učebnového pavilonu školy, dále na schodiště do 2. nadzemního podlaží a na dvojí schodiště ke školní jídelně. Pro děti, pro zákonné zástupce žáků školy s tělesným postižením i pro rodiny s kočárky byl zároveň vytvořen přístup do informačního centra školy, které je v odpoledních hodinách přístupné nejen žákům školy, ale i ostatním zájemcům z řad veřejnosti. V informačním centru jeho návštěvníci vedle knih beletrie a poezie naleznou odbornou literaturu, encyklopedie z mnoha oborů lidské činnosti, CD a DVD s fotografiemi a videozáznamy ze života školy a výukovými programy, kroniky školy, ale také knížky a učebnice, podle kterých se chlapci a děvčata na naší škole vzdělávají. K vybavení centra patří i osobní počítače připojené k internetu, scanner a tiskárna.
Ve druhé etapě projektu škola z vlastních prostředků upravila sociální zařízení ve 2. nadzemním podlaží učebnového pavilonu pro potřeby tělesně postižených osob. Ukončením druhé etapy projektu byly vytvořeny předpoklady k zajištění výuky pro handicapované děti. Tyto předpoklady však byly limitovány jejich omezeným přístupem do odborných učeben, které jsou umístěny ve 3. a 4. nadzemním podlaží učebnového pavilonu a ve 3. nadzemním podlaží správního pavilonu (učebny cizích jazyků, výpočetní techniky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, fyziky, chemie, přírodopisu a cvičné kuchyňky).
Z těchto důvodů byly ve třetí etapě projektu plošiny pro bezbariérový přístup umístěny i v ostatních prostorách školy. Také bylo vybudováno sociální zařízení ve 3. nadzemním podlaží učebnového pavilonu pro potřeby tělesně postižených osob.
Zajištěním bezbariérového přístupu do všech prostor školy jsou také vytvořeny další podmínky pro rozšíření zájmové činnosti pro děti, pro zákonné zástupce žáků školy s tělesným postižením i pro rodiny s kočárky.
  
Projekt byl financován z prostředků hlavního města Prahy a městské části Praha 15.