Školská rada

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřídila Rada Zastupitelstva městské části Praha 15 svým usnesením č. R-1001 ze dne 6. června 2005 ŠKOLSKOU RADU Základní školy Praha 10 - Hostivař, Hornoměcholupská 873.

a/ zákonní zástupci žáků

Eva Horčičková

Alena Šebková

 b/ pedagogičtí pracovníci školy

Bc. Jana Březinová Zelingerová

Mgr. Andrea Kohoutová

 c/ zástupci zřizovatele

Pavel Pešek

Ing. Karel Strnad

 d/ jednatel školské rady

Veronika Honskusová

Dokumenty školské rady:

Jednací řád školské rady

Usnesení školské rady:

Usnesení školské rady č. 01 ze dne 25. 06. 2005

Usnesení školské rady č. 02 ze dne 26. 09. 2005

Usnesení školské rady č. 03 ze dne 11. 04. 2006

Usnesení školské rady č. 04 ze dne 02. 10. 2006

Usnesení školské rady č. 05 ze dne 25. 04. 2007

Usnesení školské rady č. 06 ze dne 01. 10. 2007

Usnesení školské rady č. 07 ze dne 07. 04. 2008

Usnesení školské rady č. 08 ze dne 24. 09. 2008

Usnesení školské rady č. 09 ze dne 22. 04. 2009

Usnesení školské rady č. 10 ze dne 29. 09. 2009

Usnesení školské rady č. 11 ze dne 17. 04. 2010

Usnesení školské rady č. 12 ze dne 29. 09. 2010

Usnesení školské rady č. 13 ze dne 28. 04. 2011

Usnesení školské rady č. 14 ze dne 05. 10. 2011

Usnesení školské rady č. 15 ze dne 11. 04. 2012

Usnesení školské rady č. 16 ze dne 05. 10. 2012

Usnesení školské rady č. 17 ze dne 18. 04. 2013

Usnesení školské rady č. 18 ze dne 09. 10. 2013

Usnesení školské rady č. 19 ze dne 13. 05. 2014

Usnesení školské rady č. 20 ze dne 08. 10. 2014

Usnesení školské rady č. 21 ze dne 15. 04. 2015

Usnesení školské rady č. 22 ze dne 23. 09. 2015

Usnesení školské rady č. 23 ze dne 27. 04. 2016

Usnesení školské rady č. 24 ze dne 12. 10. 2016

Usnesení školské rady č. 25 ze dne 19. 04. 2017

Usnesení školské rady č. 26 ze dne 02. 10. 2017

Usnesení školské rady č. 27 ze dne 25. 04. 2018

Usnesení školské rady č. 28 ze dne 03. 10. 2018

Usnesení školské rady č. 29 ze dne 29. 04. 2019

Usnesení školské rady č. 30 ze dne 14. 10. 2019

Usnesení školské rady č. 31 (jednání na dálku - koronavir)

Usnesení školské rady č. 32 (jednání na dálku - koronavir)

Usnesení školské rady č. 33 (jednání na dálku - koronavir)

Usnesení školské rady č. 34 ze dne 4. 10. 2021

Usnesení školské rady č. 35 ze dne 10. 05. 2022

Usnesení školské rady č. 36 ze dne 04. 10. 2022