Informace školní jídelny, jídelní lístek

Přihlášku ve stravování můžete získat kliknutím zde.
Aktuální jídelníček si můžete prohlédnout kliknutím zde.
Výběr stravy můžete provést kliknutím zde.
Co je potřebné vědět o školním stravování získáte zde.
Bankovní spojení: 7034-2000901369/0800
Telefonní spojení: 274 016 534
E-mail: sj@hornomep.cz
 
Informace školní jídelny:
 • přihlášku ke stravování si nový strávník vyzvedne v kanceláři a odevzdá nejpozději 24 hodin před dnem, kdy se začíná stravovat.
 • cena obědu je 37.00 Kč (1. - 4. ročník), 39.00 Kč (5. - 8. ročník) a 41.00 Kč (9. ročník), strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídel vždy na následující týden
 • platba stravného se provádí trvalým příkazem z bankovních běžných účtů. Číslo bankovního účtu je 7034-2000901369/0800. Měsíční platba činí 777,- Kč (1. - 4. ročník), 819,- Kč (5. - 8. ročník) a 861,- Kč (9. ročník).
 • výdej obědů je od 11.25 do 14.00 hodin
 • žáci používají k odběru stravy stravovací čipy. Tento čip mají po celou dobu docházky do školní jídelny
 • v případě, že dítě čip zapomene, odebere si oběd v době mimo stravovací špičky
 • v případě, že strávník čip ztratí, bude mu po složení nové zálohy vydán čip nový. Ztrátu musí okamžitě po zjištění nahlásit, aby byl výdej obědů na ztracený čip zablokován
 • obědy je možné odhlásit nejpozději do 8.00 hodin téhož dne osobně v kanceláři školní jídelny, telefonicky na telefonních číslech školy a školní jídelny. Stravu lze odhlásit i pomocí aplikace Strava.cz do 7,00 hodin také téhož dne. Při odhlášení obědů je možné první den si odnést oběd ve vlastních nádobách. Tímto způsobem budou obědy vydávány od 11.15 do 11.40 hodin. Hromadné odhlášky (výlety, exkurze apod.) je nutné zabezpečit týden předem prostřednictvím třídního učitele
 • prázdniny se automaticky do stravného nezapočítávají, není je tedy nutno odhlašovat, při placení obědů jsou odhlášené obědy z nové platby odečítány.
 • ve školním roce, kdy strávník dosáhne věku 15 let, je přeřazen do vyšší věkové skupiny (cena obědu je 37,00 Kč)
 • připomínky, náměty a dotazy k zajištění stravování žáků lze předkládat vedoucí školní jídelny nebo vedení školy
 • objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne