Stručně o škole

Základní škola Hornoměcholupská byla otevřena 1. září 1974. Nachází se v pěkném prostředí nedaleko Hostivařského lesoparku a Hostivařské přehrady. Škola je zaměřená na výuku cizích jazyků, využívání digitálních technologií a zdravý životní styl. Zřizovatelem školy je městská část Praha 15. V tomto školním roce má 23 tříd a více než 500 žáků. Od školního roku 2007/2008 začala škola realizovat vlastní školní vzdělávací program "Základní škola Hornoměcholupská - škola třetího tisíciletí". V souladu s tímto programem je první cizí jazyk vyučován již od první třídy. Dětem je přednostně nabízen anglický jazyk, dále jazyk francouzský, německý a ruský. Možnost výuky druhého cizího jazyka je zařazena do učiva na druhém stupni. Škola využívá 30 učeben. Vedle kmenových tříd jsou na škole 2 učebny jazyků, pracovny pro přírodopis a fyziku, chemii, učebna výpočetní techniky, multimediální učebna, učebna hudební výchovy, učebna pro specifickou přípravu dívek, informační centrum, malá a velká tělocvična a žákovská knihovna. Každé oddělení školní družiny má svoji pracovnu - hernu. Škola má k dispozici vlastní venkovní sportovní areál, jehož součástí je hřiště na kopanou s umělým povrchem (umělý trávník), hřiště na košíkovou a odbíjenou s umělým povrchem POROFLEX, atletická dráha s umělým povrchem POROFLEX a doskočiště na skok do dálky. Ke škole patří školní jídelna, která dnes vaří takřka 400 obědů. Strávníci mají zabezpečen výběr ze dvou jídel. Na základní škole působí Sportovní klub Horizont Hornoměcholupská. Klub je svou činností otevřen všem chlapcům a děvčatům, kteří mají zájem aktivně trávit svůj volný čas. Jsme rádi, že si činnost našeho klubu získává stále větší oblibu mezi chlapci a děvčaty nejen z naší školy. Důkazem toho je i skutečnost, že neustále roste počet oddílů školního klubu i počet členů, kteří v nich pracují. Takřka všichni chlapci a děvčata na škole jsou zapojeni do hnutí „Pohyb je život“. Vedoucí oddílů jsou zkušení organizátoři zájmových aktivit na úseku masového rozvoje tělovýchovy a sportu, což se pozitivně odráží v činnosti jednotlivých oddílů. Sportovní klub se podílí i na akcích organizovaných například v rámci sportovních soutěží O putovní pohár starosty Prahy 15 nebo akcích organizovaných v rámci soutěží PRAHA – OPEN (soutěže přístupně pro širokou veřejnost).
Fotografie ze života školy si můžete prohlédnout kliknutím zde. A virtuální prohlídku školy si můžete spustit kliknutím zdeProhlídka se ovládá obdobně jako Google mapy.