Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy sdělujeme, že lze žádat o příspěvek ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023 (tzv. „sociální balíček“). Podrobnosti získáte kliknutím ZDE.

Úprava cen stravného ve školní jídelně od 1. září 2022

Nové ceny byly stanoveny na základě kalkulace nákladů na přípravu obědů. Důvodem pro navýšení je nejen růst cen základních surovin, ale také povinnost plnit spotřební koš a stanovené normy pro školní stravování.  Obědy žáků se zvýší o 5,- Kč v každé ze skupin strávníků následovně:
* 0. – 4. třída ZŠ 33,- Kč, trvalý příkaz: 693,- Kč/měsíčně
* 5. – 8. třída ZŠ 35,- Kč, trvalý příkaz: 735,- Kč/měsíčně
* 9. třída ZŠ a studenti SŠ na 37,- Kč, trvalý příkaz: 777,- Kč/měsíčně.
Při platbách stravného žádáme o zadávání přiděleného variabilního symbolu dítěte.
Dále upozorňujeme naše strávníky a rodiče, že při výběru stravy prostřednictvím internetu je nutné, aby vždy zůstalo označeno jedno jídlo. V případě, že ani jedno jídlo nezůstane označeno, oběd je na tento den odhlášen.

Informace pro školní rok 2022/2023

Zpravodaj pro školní rok 2022/2023: v tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2022/2023 na naší škole. Zpravodaj si můžete prohlédnout kliknutím zde. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků získáte kliknutím  zde, k vyzvedávání dětí ze školní družiny (systém BELLhop) získáte  zde.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé kliknutím zde.

 

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.