Sběr starého papíru: březen 2023

Sběr starého papíru  se na naší škole uskutečnil v měsíci březnu. Pořadí nejlepších třídních kolektivů je následovné: 1. místo třída III.A, 2. místo třída V. C a 3. místo třída V. B.

Škola NANEČISTO: úterý 4. dubna 2023

V rámci projektu "ŠKOLA NANEČISTO" se v úterý 4. dubna 2023 uskuteční další setkání našich budoucích prvňáčků pod názvem "Z POHÁDKY DO POHÁDKY". Setkání proběhne od 9,00 do 11,00 hodin. Sraz účastníků je v 9,00 hodin před hlavním vchodem do budovy školy. Děti si s sebou přinesou pastelky, svačinu, pití a přezůvky. Rodiče si účastníky setkání po ukončení vyzvednou v 11,00 hodin u hlavního vchodu do budovy školy. Další informace získáte kliknutím ZDE nebo na tel. 274 862 488, 274 862 345.

Rezervační systém zápisu do prvních tříd - 24. a 25. duben 2023

Pokud máte zájem využít rezervačního systému k zápisu do prvních tříd klikněte zde. V tomto případě je nutné se dostavit minimálně 5 minut před časem stanoveného zápisu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy a Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Dále si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápisu se lze zúčastnit po oba dny i bez objednání. Další informace k zápisu do prvních tříd získáte kliknutím zde.

Zápis do prvních tříd: 24. a 25. duben 2023

Zápis do prvních tříd na naší škole se koná ve dnech 24. a 25. dubna 2023 (pondělí, úterý) vždy od 14.00 do 18.00 hodin. Další informace získáte kliknutím ZDE.

Zápis do přípravné třídy: 2. květen 2023

Zápis do přípravné třídy na naší škole se koná v úterý 2. května 2023  od 14.00 do 17.00 hodin. Zápis je určen zejména dětem s odkladem povinné školní docházky. Další informace k přípravné třídě získáte kliknutím zde.

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy sdělujeme, že lze žádat o příspěvek ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023 (tzv. „sociální balíček“). Podrobnosti získáte kliknutím ZDE.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé kliknutím zde.

 

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.