Úprava cen obědů školního stravování od 1. února 2022

Vzhledem k cenám potravin (surovin) a snaze udržet standard stravování v naší školní jídelně jsme přistoupili od 1. února 2022 k navýšení cen normativu na nákup potravin a tím i k navýšení cen stravného v jednotlivých kategoriích strávníků o 1,- Kč.

Informace k testování Covid 19 od 17. ledna 2022 na škole

 Na naší škole bude probíhat testování žáků Covid 19 od 17. ledna 2022 jedenkrát týdně (vždy v pondělí) obdobným způsobem, jako se uskutečňovalo dosud. 

 

Mimořádné opatření č. 18 k současné epidemiologické situaci (platné od 01. 09. 2021)

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsou od 1. září 2021 stanovena pravidla organizace výuky na škole. Další informace získáte kliknutím zde.

Informace pro školní rok 2021/2022

Zpravodaj pro školní rok 2021/2022: v tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2021/2022 na naší škole. Zpravodaj si můžete prohlédnout kliknutím zde. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků získáte kliknutím  zde, k vyzvedávání dětí ze školní družiny (systém BELLhop) získáte  zde.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé kliknutím zde.

 

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.