PF 2019

 

Hezké vánoční svátky, úspěšný a na dobré zprávy bohatý nový rok 2019 Vám i Vašim blízkým přeje Základní škola Hornoměcholupská

Vánoční prázdniny 2018

Vánoční prázdniny začnou ve čtvrtek 27. prosince 2018 a končí ve středu 2. ledna 2019. Ve čtvrtek 3. ledna 2019 a v pátek 4. ledna 2019 budou z organizačních důvodů ředitelské dny (volno). Vyučování bude zahájeno v pondělí 7. ledna 2019 v 8,00 hodin. Provoz školy v období prázdnin a ředitelských dnů: všední dny od 8,00 do 14,00 hodin. Návštěvu školy v tyto dny si vždy dohodněte předem telefonicky.

Ředitelské dny (volno): 3. a 4. leden 2019

 
Po projednání se zřizovatelem školy a na třídních schůzkách dne 19.11.2018 sdělujeme, že ve čtvrtek 3. ledna 2019 a pátek 4. ledna 2019 budou z organizačních důvodů ředitelské dny (volno).

Setkání rodičů k negativním jevům na školách: středa 23. leden 2019

Setkání s rodičiVe středu 23. ledna 2019 se uskuteční setkání s rodiči chlapců a děvčat z naší školy k otázkám, které bezprostředně souvisejí se šikanou (identifikace a prevence) a řešením dalších negativních jevů na školách. Setkání se uskuteční od 16,00 hodin v informačním centru v přízemí učebnového pavilonu školy.

Informace pro školní rok 2018/2019

Zpravodaj pro školní rok 2018/2019: v tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2018/2019 na naší škole. Zpravodaj si můžete prohlédnout kliknutím zde. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků získáte kliknutím  zde, k vyzvedávání dětí ze školní družiny (systém BELLhop) získáte  zde.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Elektronické žákovské knížky: jednoduchý manuál

Jednoduchý manuál k používání elektronických žákovských knížek si můžete ve formátu PDF stáhnout kliknutím zde. Zákonní zástupci žáků školy se mohou do žákovských knížek přihlásit kliknutím zde nebo na https://isas.hornomep.cz/K přihlášení také slouží odkaz v menu našich www stránek "Přihlášení pro rodiče"

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.