Zahájení činnosti kroužků anglického jazyka

Činnost kroužků anglického jazyka (agentura Lingua Nova) na naší škole bude zahájena v úterý 21. září 2021: první třídy od12,55 do 13,40 a druhé třídy od 13,50 do 14,35 hodin. V kurzech je ještě několik volných míst. Přihlášky lze získat na www.linguanova.cz.

Ředitelský den (volno): 27. září 2021

 

Po projednání se zřizovatelem školy sdělujeme, že v pondělí 27. září 2021 bude z organizačních důvodů ředitelský den (volno).

Volby do školské rady: 13. - 19. září 2021

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů se uskuteční "na dálku" (on-line) volby do Školské rady v Základní škole Praha 10, Hornoměcholupská 873 z řad zákonných zástupců žáků. Organizační zabezpečení těchto voleb ve formátu PDF získáte kliknutím zde.

Mimořádné opatření č. 18 k současné epidemiologické situaci (platné od 01. 09. 2021)

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsou od 1. září 2021 stanovena pravidla organizace výuky na škole. Další informace získáte kliknutím zde.

Informace pro školní rok 2021/2022

Zpravodaj pro školní rok 2021/2022: v tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2021/2022 na naší škole. Zpravodaj si můžete prohlédnout kliknutím zde. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků získáte kliknutím  zde, k vyzvedávání dětí ze školní družiny (systém BELLhop) získáte  zde.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je dostupný jak z webového prohlížeče, tak z aplikací instalovaných v počítači – je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé ve školním informačním systému Edookit.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.