Podzimní prázdniny 2020

Podzimní prázdniny jsou od 26. do 30 října 2020. Prázdninový provoz školy: služba na telefonu od 8,00 do 14,00 hodin. Návštěva školy není možná (kontaktní tel. 603436284). V průběhu prázdnin nebude probíhat distanční výuka (výuka na dálku). Způsob vyučování bude po podzimních prázdninách probíhat dle aktuální epidemiologické situace.

Informace pro rodiče o nároku na ošetřovné - uzavření školy

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy škola nevydává. Stačí čestné prohlášení pojištěnce (zákonného zástupce). Další informace  naleznete na www.mpsv.cz/osetrovne.

Mimořádné opatření č. 7 k současné epidemiologické situaci

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dochází od 14. října 2020 ke změně organizace výuky na škole. Další informace získáte kliknutím  zde.

Mimořádné opatření č. 6 k současné epidemiologické situaci

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dochází od 12. října 2020 do 23. října 2020 ve třídách na druhém stupni ke změně organizace výuky. Další informace získáte kliknutím  zde.

Mimořádné opatření č. 5 k současné epidemiologické situaci

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID - 19 budou mít od pátku 18. září 2020 do odvolání žáci druhého stupně (6. - 9. třídy) a pedagogičtí pracovníci roušku i při vyučování v učebnách.

Mimořádné opatření č. 4 k současné epidemiologické situaci

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID - 19 budou mít od středy 9. září 2020 (posun původního terminu) do odvolání všechny osoby vstupující do školy (včetně pracovníků a žáků školy) roušku nebo jiným vhodným způsobem budou mít zakryta ústa a nos. Toto opatření se u žáků a zaměstnanců školy týká všech společných prostor v pavilonech školy.

Mimořádné opatření č. 3 k zahájení školního roku 2020/2021

Na základě informace Hygienické stanice hlavního města Prahy č. j. 53543/2020 ze dne 31. 8. 2020 nebude nošení roušek pro žáky a zaměstnance ve společných prostorách  školy zatím povinné, je tedy dobrovolné. Všichni žáci s sebou při příchodu do školy budou mít pohotovostní roušku v igelitovém sáčku nebo jiným vhodným způsobem uloženou.

Mimořádné opatření č. 2 ke vstupu osob do školy v novém školním roce

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID - 19 budou do odvolání mít osoby vstupující do pavilonů školy (mimo pracovníky a žáky školy) roušku nebo jiným vhodným způsobem budou mít zakryta ústa a nos. Toto opatření se týká i vstupu do učebnového pavilonu školy doprovodu našich prvňáčků při zahájení školního roku 2020/2021 dne 1. září 2020.

Mimořádné opatření č. 1 k zahájení školního stravování v novém školním roce

Vzhledem k současné situaci a hygienickým nařízením během pandemie COVID - 19 nebude možný do odvolání ve školní jídelně výběr ze dvou jídel. Hygienická doporučení nám neumožňují zvládnout výdej v časovém rozmezí a počtu strávníků dle nařízených pravidel.

Úprava cen stravného ve školní jídelně od 1. září 2020

Nové ceny byly stanoveny na základě kalkulace nákladů na přípravu obědů. Důvodem pro navýšení je nejen růst cen základních surovin, ale také povinnost plnit spotřební koš a stanovené normy pro školní stravování.  Obědy žáků se zvýší o 2,- Kč v každé ze skupin strávníků následovně:
* 0. – 4. třída ZŚ z 25,- Kč na 27,- Kč, trvalý příkaz: 567,- Kč/měsíčně
* 5. – 8. třída ZŚ z 27,- Kč na 29,- Kč, trvalý příkaz: 609,- Kč/měsíčně
* 9. třída ZŚ a studenti SŚ z 29,- Kč na 31,- Kč, trvalý příkaz: 651,- Kč/měsíčně.
Při platbách stravného žádáme o zadávání přiděleného variabilního symbolu dítěte.
Dále upozorňujeme naše strávníky a rodiče, že při výběru stravy prostřednictvím internetu je nutné, aby vždy zůstalo označeno jedno jídlo. V případě, že ani jedno jídlo nezůstane označeno, oběd je na tento den odhlášen.