Pracovníci školy

Učitelé
Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy (matematika, fyzika, výpočetní technika, metodik informačních a komunikačních technologií)
Mgr. Dagmar Vlková, zástupkyně ředitele (učitelství pro 1. stupeň)
Mgr. Zuzana Kozlová, výchovný poradce (německý jazyk, rodinná výchova, tělesná výchova)
Mgr. Karel Kašpar, koordinátor školního vzdělávacího programu (český jazyk, občanská výchova), třídní učitel VII.A
Mgr. Milan Kýpeť, preventista sociálně patologických jevů (fyzika, pracovní činnosti), třídní učitel IX.A
Mgr. Helena Brábníková (výpočetní technika)
Mgr. Jana Bánovská,  (učitelka 1. stupně), třídní učitelka I.A
Mgr. Romana Břendová (přírodopis, tělesná výchova), třídní učitelka V.B
Jana Březinová Zelingerová, DiS. (anglický jazyk, hudební výchova), třídní učitelka VI B
Mgr. Jarmila Bulirschová Těšínská (učitelka 1. stupně), třídní učitelka IV.C
Mgr. Hana Cetlová (učitelka 1. stupně), zastupující třídní učitelka II.A
Mgr. Jitka Černovská (francouzský jazyk, občanská výchova, zeměpis), třídní učitelka VII.B
Mgr. Jitka Janýrová (anglický jazyk)
Mgr. Dana Jírová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka IV.B
Mgr. Andrea Kohoutová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka IV.A
Kristýna Kohoutová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka III.A
Mgr. Milena Kožová (učitelka 1. stupně)
Mgr. Lenka Kramerová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka III.C
Mgr. Lucie Kýpeťová (matematika, chemie)
Mgr. Zuzana Máchová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka III.B
Mgr. Lenka Novotná (český jazyk, dějepis), třídní učitelka V.A
Bc. Ondřej Novotný (český jazyk)
Mgr. Zdeňka Polívková (učitelka 1. stupně), třídní učitelka V.C
Marcela Priharová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka II.B
Mgr. Lucie Richtrová (přírodopis, anglický jazyk), třídní učitelka VI.A
Bc. Adéla Schejbalová (anglický jazyk), třídní učitelka VIII. B
Mgr. Alena Smržová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka I.B
Mgr. Eva Straková (speciální pedagog)
Mgr. Miroslava Tesařová (anglický jazyk), třídní učitelka VIII.A
Mgr. Dana Turková (učitelka 1. stupně, český jazyk, hudební výchova), třídní učitelka II.C
Barbora Valentová (učitelka 1. stupně), třídní učitelka I.C

 
Přípravná třída
Jitka Hnátová, třídní učitelka přípravné třídy
 
Vedoucí školního klubu
Jakub Svoboda, vedoucí klubu

 
Školní družina
Jarmila Fiurášková (vedoucí vychovatelka), oddělení B
Kateřina Mráčková, oddělení A
Mgr. Miloš Nguyen, oddělení C
Kateřina Juříčková, oddělení D
Jolana Kotrbatá, oddělení E
Vratislava Vlachová, oddělení F
Marcela Priharová, oddělení G
Martina Pektorová, oddělení H
Klára Bezkočková, oddělení I
 

Provozní pracovníci
Ing. Blanka Hamáčková (ekonomka a hospodářka školy)
Tomáš Svoboda (školník)
Růžena Čejková, Iva Kořínková, Alena Svobodová, Martina Znamenáčková (provozní pracovníci)
 
Školní jídelna
Zdeňka Walterová (vedoucí školní jídelny)
Lenka Tylšarová, Ilona Horáčková, Monika Hlatká, Barbora Limanovská, Jindřiška Kučová, Zdeňka Rubriciusová (pracovníci školní jídelny)