3. věkové období

3. věkové období (6. - 9. ročník):
Český jazyk - jazyková výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Český jazyk - literární výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Český jazyk - komunikační a slohová výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Anglický jazyk 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Francouzský jazyk 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Německý jazyk 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Matematika 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Fyzika 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Zeměpis 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Chemie 
8. ročník9. ročník
Přírodopis 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Dějepis •
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Výchova k občanství 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Informatika 
6. ročník
Pracovní činnosti 
7. ročník8. ročník9. ročník
Hudební výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Výtvarná výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Tělesná výchova 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Výchova ke zdraví 
7. ročník8. ročník9. ročník • 

Rozšiřující oblast:
Keramika a estetická výchova
6. - 9. ročník ročník
Mediální seminář
6. - 9. ročník ročník
Konverzace z 1. cizího jazyka - anglický jazyk 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Konverzace z 2. cizího jazyka - francouzský jazyk 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Konverzace z 2. cizího jazyka - německý jazyk 
6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Pokročilá práce s textem a textovými editory 
6. ročník • 
Pokročilá práce s tabulkami a tabulkovými kalkulátory 
7. ročník • 
Tvorba prezentací a www stránek 
8. ročník • 
Práce s digitálním videozáznamem a fotografií 
9. ročník • 
Sportovní hry
6. - 9. ročník ročník