1. věkové období

1. věkové období (1. - 3. ročník):
Český jazyk 
1. ročník2. ročník3. ročník
Anglický jazyk 
1. ročník • 2. ročník3. ročník
Francouzský jazyk 
2. ročník3. ročník
Matematika 
1. ročník2. ročník3. ročník
Prvouka 
1. ročník2. ročník3. ročník • 
Hudební výchova 
1. ročník2. ročník3. ročník
Výtvarná výchova 
1. ročník2. ročník3. ročník
Tělesná výchova 
1. ročník2. ročník3. ročník
Pracovní činnosti 
1. ročník2. ročník3. ročník •