Charakteristika předmětů

► <strong>Charakteristika předmětů - 1. stupeň:
</strong>• <a href="/sites/default/files/ch-cj1.pdf">Český jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-aj1.pdf">Anglický jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-fj1.pdf">Francouzský jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-m1.pdf">Matematika</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-it2.pdf">Informatika</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-prvo.pdf">Prvouka</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-vlas.pdf">Vlastivěda</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-prvd.pdf">Přírodověda</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-hv1.pdf">Hudební výchova</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-vv1.pdf">Výtvarná výchova</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-tv1.pdf">Tělesná výchova</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-pc1.pdf">Pracovní činnosti</a> 
► <strong>Charakteristika předmětů - 2. stupeň:</strong> 
• <a href="/sites/default/files/ch-cj2.pdf">Český jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-aj2.pdf">Anglický jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-fj2.pdf">Francouzský jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-nj2.pdf">Německý jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-ma2.pdf">Matematika </a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-fy2.pdf">Fyzika</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-z2.pdf">Zeměpis</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-che2.pdf">Chemie</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-pr2.pdf">Přírodopis</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-de2.pdf">Dějepis</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-ov2.pdf">Výchova k občanství</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-it2.pdf">Informatika</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-pc2.pdf">Pracovní činnosti</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-hv2.pdf">Hudební výchova</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-vv2.pdf">Výtvarna výchova</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-tv2.pdf">Tělesná výchova</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-rv2.pdf">Výchova ke zdraví</a> 
► <strong>Charakteristika předmětů - rozšiřující oblast:</strong> 
• <a href="/sites/default/files/ch-aj2.pdf">Anglický jazyk - 2. cizí jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-fj2.pdf">Francouzský jazyk - 2. cizí jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-nj2.pdf">Německý jazyk - 2. cizí jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/cha-ker.pdf">Keramika a estetická výchova</a> 
• <a href="/sites/default/files/cha-medi.pdf">Mediální seminář</a> 
• <a href="/sites/default/files/cha-kaj.pdf">Konverzace z 1. cizího jazyka - anglický jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/cha-kfj.pdf">Konverzace z 1. cizího jazyka - francouzský jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/cha-kaj.pdf">Konverzace z 2. cizího jazyka - anglický jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/cha-kfj.pdf">Konverzace z 2. cizího jazyka - francouzský jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-knj.pdf">Konverzace z 2. cizího jazyka - německý jazyk</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-volIT.pdf">Pokročilá práce s textem a textovými editory</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-volIT.pdf">Pokročilá práce s tabulkami a tabulkovými kalkulátory</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-volIT.pdf">Tvorba prezentací a www stránek</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-volIT.pdf">Práce s digitálním videozáznamem a fotografií</a> 
• <a href="/sites/default/files/ch-sh.pdf">Sportovní hry</a>