Úvod

<strong>Název školního vzdělávacího programu:</strong> Základní škola Hornoměcholupská - škola třetího tisíciletí
Projednáno v pedagogické radě dne 20. 11. 2006 a ve školské radě 25. 4. 2007. Dokument nabyl platnosti dne 1. 9 .2007. Na základě zkušeností získaných při realizaci školního vzdělávacího programu v letech 2007 - 2011 došlo k jeho úpravám. Jde především o posílení týdenní hodinové dotace výuky matematiky, českého jazyka a literatury v 6. - 9. ročníku a o posílení výuky prvního cizího jazyka v 1. ročníku. Tyto změny a doplňky byly projednány v pedagogické radě dne 16. 4. 2012 a ve školské radě dne 11. 4. 2012 a nabývají platnosti od 1. 9. 2012.
Školní vzdělávací program byl zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání

► <a href="/sites/default/files/charakter1.pdf">Charakteristika školy</a>
► <a href="/sites/default/files/chara1-1.pdf">Dodatek (Charakteristika školy)</a>
► <a href="/sites/default/files/charakter2.pdf">Charakteristika školního vzdělávacího programu</a> 
► <a href="/sites/default/files/chara2-1.pdf">Dodatek (Charakteristika školního vzdělávacího programu)</a>
► <a href="/sites/default/files/obrazky/smernice/svp_9-2013.pdf">Dodatek platný od 1. 9. 2013 (Doplňky a změny školního vzdělávacího programu)</a>
► <a href="/sites/default/files/sup_1.pdf">Školní učební plán: 1. stupeň (1. - 5. ročník)</a>
► <a href="/sites/default/files/obrazky/smernice/SUP_2013.pdf">Školní učební plán: 2. stupeň (6. - 9. ročník)</a>
► <a href="/sites/default/files/sup_duv.pdf">Dodatek (Školní učební plán)</a>
► <a href="/sites/default/files/integrace.pdf">Integrace průřezových témat
</a>► <a href="/sites/default/files/autoevaluace.pdf">Autoevaluace školy
</a>► <a href="/sites/default/files/autoeval1.pdf">Dodatek (Autoevaluace školy)</a>
► <a href="/sites/default/files/hodn-zaci.pdf">Pravidla pro hodnocení žáků</a>
► <a href="/sites/default/files/sd.pdf">Školní družina </a>