Kalendář akcí

Září
Pedagogická rada:
3. 9. 2018
Burza zájmové činnosti:
5. 9. 2018
Třídní schůzky:
10. 9. 2018
Školní sportovní liga - vytrvalostní běh:
21. 9. 2018
________________________________________
Říjen
Školní sportovní liga - člunkový běh:
20. 10. 2018
________________________________________
Listopad
Seminář s rodiči: téma - výuka cizích jazyků
8. 11. 2018
Pedagogická rada:
19. 11. 2018
Třídní schůzky:
19. 11. 2018
Školní sportovní liga - hod plným míčem:
23. 11. 2018
________________________________________
Prosinec
Sběr starého papíru:
3. – 7. 12. 2018
Přijďte se na nás podívat (pro budoucí prvňáčky):
4. 12.  a 6. 12. 2018
Adventní jarmark - setkání rodičů a dětí před Vánoci:
12. 12. 2018
Školní sportovní liga - přeskoky přes švihadlo:
14. 12. 2018
Projektový den - Vánoční dílny (Den plný nápadů):
20. 12. 2018
Projektový den: Veselé Vánoce, vítáme nový rok 2019:
21. 12. 2018
________________________________________
Leden
Pedagogická rada:
23. 1. 2019
Školní sportovní liga – šplh:
25. 1. 2019
________________________________________
Únor
Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky:
14. 2. 2019
Školní sportovní liga - skok odrazem z místa:
15. 2. 2019
Seminář s rodiči: téma - školní stravování
28. 2. 2019
________________________________________
Březen
Školní sportovní liga - překážková dráha:
30. 3. 2019
________________________________________
Duben
Jarní jarmark:
3. 4. 2019
Zápis do prvních tříd:
8. 4. a 9.  4.  2019
Pedagogická rada:
15. 4. 2019
Třídní schůzky:
15. 4. 2019
Škola "NANEČISTO" pro budoucí prvňáčky:
25. 4. 2019
Školní sportovní liga - pohybové skladby:
26. 4. 2019
________________________________________
Květen
Seminář s rodiči: téma - informační gramotnost
9. 5. 2019
Škola „NANEČISTO“ pro budoucí prvňáčky:
16. 5. 2019
Atletická olympiáda mateřských škol Prahy 15:
14. 5. 2019
Volejbal základních škol Prahy 15
23. 5. 2019
Školní sportovní liga - vybíjená / míčová dráha:
31. 5. 2019
________________________________________
Červen
Sběr starého papíru:
3. 6. – 7. 6. 2019
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a dětí z budoucí přípravné třídy:
6. 6. 2019
Atletika: soutěž základních škol Prahy 15 (Pohár starosty):
11. 6. 2019
Pedagogická rada:
24. 6. 2019
Projektové dny - Letní slavnosti:
25. a 26. 6. 2019
Setkání reprezentantů školy v soutěžích:
27. 6. 2019
Rozloučení s absolventy školy:
27. 6. 2019