Závěr

Při naplňování hlavních cílů školy a školního vzdělávacího programu považujeme za velmi důležité vytvořit pozitivní klima na škole - především vyvážený a zároveň všemi stranami respektovaný vztah mezi učitelem, dítětem a rodinou. Tato spolupráce musí probíhat v klidné a vyrovnané atmosféře. Chceme dosáhnout takového stavu, aby se dítěti od učitele dostalo pozitivní odezvy a ocenění za to, co se mu povede, i za to, o co se snaží, a aby pozitivní odezvy bylo víc než té negativní. Aby učitelem byla osoba, které si dítě váží a uznává ji. Důležité bude, aby především rodiče spolupracovali se školou a tím se také podíleli na realizaci školního vzdělávacího programu. V tomto smyslu bude mít i nadále své nezastupitelné místo i spolupráce s občanským sdružením, jehož členy jsou rodiče a které na naší škole pracuje, a se školskou radou. Náměty pro naši práci budeme hledat v každodenní činnosti školy, konzultacích nejen s rodiči, ale i dětmi a v neposlední řadě i v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.