Přijímací řízení na víceletá gymnázia 2021/2022

Přijímací řízení na víceletá gymnázia se uskuteční v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci. Základní informace získáte kliknutím zde. Další informace získáte na webových stránkách jednotlivých středních škol nebo na stránkách Ministerstva  školství mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz