Informace pro rodiče o nároku na ošetřovné - uzavření školy

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy škola nevydává. Stačí čestné prohlášení pojištěnce (zákonného zástupce). Další informace  naleznete na www.mpsv.cz/osetrovne.