Výsledky zápisu do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech 8. a 9. dubna 2018 vždy od 14.00 do 18.00 hodin. Rozhodnutí o přijetí si můžete prohlédnout kliknutím zde. Na Základní škole, Praha 10, Hornoměcholupská 873 budou ve školním roce 2019/2020 otevřeny tři první třídy s 24 až 25 žáky. Dodatečný zápis lze domluvit osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty s Mgr. Jiřím Doutnáčem, ředitelem školy nebo s Mgr. Dagmar Vlkovou, zástupkyní ředitele.