Zápis do přípravné třídy: 13. květen 2019

Zápis do přípravné třídy se uskuteční v pondělí 13. května 2019 od 14,00 do 17,00 hodin. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení. U dětí s odkladem povinné školní docházky je nutné předložit doklad o této skutečnosti. Další informace o přípravné třídě získáte kliknutím zde.