Adresář pracovníků školy

Základní škola (ústředna): 274862488, 274862354, 274870265, 274862639

Fax školy a školní jídelny: 274016553
 
Vedení školy:
(v případě, že se nedovoláte na přímé linky pracovníků, použijte telefonní číslo ústředny)
► Mgr. Jiří Doutnáč, ředitel školy (1. patro)
tel. 274016523, linka 523, GSM 603436284
Mgr. Dagmar Vlková, zástupce ředitele školy (1. patro)
tel. 274016525, linka 525
Mgr. Zuzana Kozlová, výchovný poradce (1.patro)
tel. 274016524, linka 524
Mgr. Karel Kašpar, koordinátor školního vzdělávacího programu (1. patro)
tel. 274016521, linka 521
Mgr. Milan Kýpeť, preventista sociálně patologických jevů (3. patro)
tel. 274016527, linka 527
Ing. Blanka Hamáčková, ekonomka a hospodářka školy (1. patro)
tel. 274016522, linka 522
 
Školní jídelna a školní družina
Jarmila Fiurášková, školní družina (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Zdeňka Walterová, školní jídelna (správní pavilon, přízemí)
tel. 274016534, linka 534
 
Provozní úsek
Tomáš Svoboda, školník
tel. 274016537, linka 537
 
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Jana Bánovská, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
Mgr. Jarmila Bulirschová Těšínská, kabinet 1. stupně (2. patro)
tel. 274016557, linka 557
►  Jana Březinová Zelingerová, kabinet anglického jazyka (2. patro)
tel. 2740116530, linka 530
►  Mgr. Helena Brábníková, kabinet matematiky (2. patro)
tel. 2740116535, linka 535
Mgr. Romana Břendová, kabinet tělesné výchovy(přízemí)
tel. 274016533, linka 533
Mgr. Jitka Černovská, kabinet zeměpisu a francouzského jazyka (2. patro)
tel. 274016539, linka 539
►  Mgr. Jitka Janýrová, kabinet anglického jazyka (2. patro)
tel. 274016530, linka 530
Mgr. Dana Jírová, kabinet výtvarné výchovy (2. patro)
tel. 274016529, linka 541
► Kristýna Kohoutová, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
Mgr. Andrea Kohoutová, kabinet výtvarné výchovy (2. patro)
tel. 274016529, linka 541
Mgr. Milena Kožová, kabinet německého jazyka a hudební výchovy (2. patro)
tel. 274016546, linka 546
Mgr. Lenka Kramerová, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016541, linka 529
Mgr. Lucie Kýpeťová, kabinet fyziky (3. patro)
tel. 274016527, linka 527
Mgr. Milan Kýpeť, kabinet fyziky (3. patro)
tel. 274016527, linka 527
Mgr. Zuzana Máchová, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
Mgr. Nikola Mandlerová, kabinet matematiky (2. patro)
tel. 274016535, linka 535
Mgr. Lenka Novotná, kabinet českého jazyka a dějepisu (2. patro)
tel. 274 016 540, linka 540
Bc. Ondřej Novotný, kabinet českého jazyka a dějepisu (2. patro)
tel. 274 016 540, linka 540
e-mail: novotny@hornomep.cz
Mgr. Zdeňka Polívková, kabinet německého jazyka a hudební výchovy (2. patro)
tel. 274016546, linka 546
Marcela Priharová, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
Bc. Adéla Schejbalová, kabinet 1. stupně (2. patro)
tel: 274016530, linka 557
Mgr. Alena Smržová, kabinet zeměpisu a francouzského jazyka (2. patro)
tel. 274016539, linka 539
►  Mgr. Eva Straková, kabinet matematiky (2. patro)
tel. 2740116535, linka 535
► Julie Šmídová, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016541, linka 529
e-mail: smidova@hornomep.cz
Mgr. Lucie Richtrová, kabinet přírodopisu (3. patro)
tel. 274016542, linka 542
Mgr. Miroslava Tesařová, kabinet anglického jazyka (2. patro)
tel: 274016530, linka 530
► Barbora Valentová, kabinet 1. stupně (1. parto)
tel. 274016529, linka 529
Mgr. Dana Turková, kabinet 1. stupně (1. patro)
tel. 274016529, linka 529
Školní klub
Jakub Svoboda, vedoucí školního klubu (přízemí)
tel. 274016554, linka 554
Vychovatelé školní družiny
Jarmila Fiurášková, vedoucí vychovatelka a vychovatelka oddělení B školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
► Kateřina Mráčková, vychovatelka oddělení A školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Miloš Nguyen, vychovatel oddělení C školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Kateřina Juřičková, vychovatelka oddělení D školní družiny (přízemí)
tel. 274016532, linka 532
Jolana Kotrbatá, vychovatelka oddělení E školní družiny (1. patro)
tel. 274016532, linka 532
Dagmar Ciporanová , vychovatelka oddělení F školní družiny (1. patro)
tel. 274016532, linka 532
Martina Pektorová, vychovatelka oddělení H školní družiny (1. patro)
tel. 274016532, linka 532
Klára Bezkočková, vychovatelka oddělení I školní družiny (1. patro)
tel. 274016532, linka 532