Zájmové aktivity na škole

Zájmové činnosti napomáhají k rozvoji osobnosti a přispívají k začleňování člověka do společnosti. Na naší škole je orientujeme na cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností chlapců a děvčat. Tyto aktivity jsou zaměřeny na pěstování a rozvíjení specifických sklonů, zájmů a koníčků dětí.

Ve středu 5. září 2018 se od 15,30 hodin se uskutečnila v učebnovém pavilonu školy burza zájmové činnosti pro chlapce a děvčata. Na burze byli přítomni zástupci subjektů, které organizují zájmovou činnost na škole ve školním roce 2018/2019. Přehled nabízené zájmové činnosti pro školní rok 2018/2019 získáte kliknutím zde