Změna času ukončení výuky v pátek 24. května 2019

Vzhledem k organizačnímu zabezpečení voleb do Evropského parlamentu (šest volebních místností na škole) bude v pátek 24. května 2019 ukončena výuka následovně: třídy části prvního stupně (1. - 4. třídy) v 11,10 hodin; třídy druhého stupně (6. - 9. třídy) a 5. třídy v 10,55 hodin. Provoz školní družiny bude zabezpečen po ukončení výuky v běžném režimu v náhradních učebnách.