Ze školní družiny

letošním školním roce pokračujeme v cestování po Evropě. Budeme poznávat hudbu, sport, výtvarné umění a pokrmy ze vzdálenějších států. Ve středu 26. září jsme se sešli ve velké tělocvičně, abychom si jednotlivé státy představili. Fotografie k nahlédnutí zde.