Vydání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019

Vysvědčení za první pololetí školního roku 2018/2019 bude žákům školy vydáváno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Tento den bude výuka na prvním stupni (1. - 5. třídy) ukončena po čtvrté vyučovací hodině (v 11,40 hodin), na druhém stupni (6. - 9. třídy) po páté vyučovací hodině (ve 12,35 hodin).