Školská rada

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřídila Rada Zastupitelstva městské části Praha 15 svým usnesením č. R-1001 ze dne 6. června 2005 ŠKOLSKOU RADU Základní školy Praha 10 - Hostivař, Hornoměcholupská 873.
 
a/ zákonní zástupci žáků
Dana Šťávová
Alena Trojanová
 b/ pedagogičtí pracovníci školy
Mgr. Lenka Novotná
Mgr. Jarmila Bulirschová Těšínská
 c/ zástupci zřizovatele
Ing. Karel Strnad
Mgr. Antonín Randa
 d/ jednatel školské rady
Ing. Blanka Hamáčková
 
Dokumenty školské rady:
Jednací řád školské rady
 
Usnesení školské rady:
Usnesení školské rady č. 01 ze dne 25. 06. 2005
Usnesení školské rady č. 02 ze dne 26. 09. 2005
Usnesení školské rady č. 03 ze dne 11. 04. 2006
Usnesení školské rady č. 04 ze dne 02. 10. 2006
Usnesení školské rady č. 05 ze dne 25. 04. 2007
Usnesení školské rady č. 06 ze dne 01. 10. 2007
Usnesení školské rady č. 07 ze dne 07. 04. 2008
Usnesení školské rady č. 08 ze dne 24. 09. 2008
Usnesení školské rady č. 09 ze dne 22. 04. 2009
Usnesení školské rady č. 10 ze dne 29. 09. 2009
Usnesení školské rady č. 11 ze dne 17. 04. 2010
Usnesení školské rady č. 12 ze dne 29. 09. 2010
Usnesení školské rady č. 13 ze dne 28. 04. 2011
Usnesení školské rady č. 14 ze dne 05. 10. 2011
Usnesení školské rady č. 15 ze dne 11. 04. 2012
Usnesení školské rady č. 16 ze dne 05. 10. 2012
Usnesení školské rady č. 17 ze dne 18. 04. 2013
Usnesení školské rady č. 18 ze dne 09. 10. 2013
Usnesení školské rady č. 19 ze dne 13. 05. 2014
Usnesení školské rady č. 20 ze dne 08. 10. 2014
Usnesení školské rady č. 21 ze dne 15. 04. 2015
Usnesení školské rady č. 22 ze dne 23. 09. 2015
Usnesení školské rady č. 23 ze dne 27. 04. 2016
Usnesení školské rady č. 24 ze dne 12. 10. 2016
Usnesení školské rady č. 25 ze dne 19. 04. 2017
Usnesení školské rady č. 26 ze dne 02. 10. 2017
Usnesení školské rady č. 27 ze dne 25. 04. 2018
Usnesení školské rady č. 28 ze dne 03. 10. 2018