Informace školní jídelny, jídelní lístek

Přihlášku ve stravování můžete získat kliknutím zde.
Aktuální jídelníček si můžete prohlédnout kliknutím zde.
Výběr stravy můžete provést kliknutím zde.
Co je potřebné vědět o školním stravování získáte zde.
Bankovní spojení: 7034-2000901369/0800
Telefonní spojení: 274 016 534
E-mail: sj@hornomep.cz
 
Informace školní jídelny:
 • přihlášku ke stravování si nový strávník vyzvedne v kanceláři a odevzdá nejpozději 24 hodin před dnem, kdy se začíná stravovat.
 • cena obědu je 25.00 Kč (1. - 4. ročník), 27.00 Kč (5. - 8. ročník) a 29.00 Kč (9. ročník), strávníci si mohou vybírat ze dvou druhů jídel vždy na následující týden
 • platba stravného se provádí trvalým příkazem z bankovních běžných účtů, v odůvodněných případech poštovní poukázkou, kterou je možné vyzvednout přímo na poště. Číslo bankovního účtu je 7034-2000901369/0800. Měsíční platba činí 525,- Kč (1. - 4. ročník), 567,- Kč (5. - 8. ročník) a 609,- Kč (9. ročník). Doklad o zaplacení stravného (ústřižek nebo kopii ústřižku od poštovní poukázky) je nutné odevzdat do konce předcházejícího měsíce.
 • výdej obědů je od 11.25 do 14.00 hodin
 • žáci používají k odběru stravy stravovací čipy. Tento čip mají po celou dobu docházky do školní jídelny
 • v případě, že dítě čip zapomene, odebere si oběd v době mimo stravovací špičky
 • v případě, že strávník čip ztratí, bude mu po složení nové zálohy vydán čip nový. Ztrátu musí okamžitě po zjištění nahlásit, aby byl výdej obědů na ztracený čip zablokován
 • na vyžádání lze mít k nahlédnutí přehled, zda strávník objednanou stravu skutečně odebírá
 • obědy je možné odhlásit nejpozději do 8.00 hodin téhož dne osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na telefonních číslech školy a školní jídelny. Při odhlášení obědů je možné první den si odnést oběd ve vlastních nádobách. Tímto způsobem budou obědy vydávány od 11.25 do 11.40 hodin. Z hygienických důvodů nelze oběd do vlastních nádob vydávat v jinou dobu. Hromadné odhlášky (výlety, exkurze apod.) je nutné zabezpečit týden předem prostřednictvím třídního učitele
 • prázdniny se automaticky do stravného nezapočítávají, není je tedy nutno odhlašovat, při placení obědů jsou odhlášené obědy z nové platby odečítány.
 • ve školním roce, kdy strávník dosáhne věku 15 let, je přeřazen do vyšší věkové skupiny (cena obědu je 29,00 Kč)
 • připomínky, náměty a dotazy k zajištění stravování žáků lze předkládat vedoucí školní jídelny nebo vedení školy
 • objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne