Přijetí do přípravné třídy, odklady školní docházky

Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy a o odkladu povinné školní docházky si mohou zákonní zástupci žadatelů vyzvednout u Veroniky Honskusové (hospodářka školy) po telefonické dohodě, tel. 274016522. Rozhodnutí o přijetí i odkladu si v dohodnutém termínu a čase lze vyzvednout v době od 7,30 do 15,00 hodin do 15. června 2021. Tato rozhodnutí škola nezasílá.