Informační centrum školy

V prosinci 2007 bylo na Základní škole Hornoměcholupská otevřeno nové informační centrum školy. Zahájení činnosti centra se zúčastnili zástupci Úřadu městské části Praha 15, Hlavního výboru SRPŠ, žákovského školního senátu a také první ředitel Základní školy Hornoměcholupská pan Jiří Spilka. Finančně se na vybavení informačního centra vedle školy také částkou 29000,- Kč podíleli i rodiče našich žáků prostřednictvím jejich občanského sdružení, které na škole pracuje - Sdružení rodičů a přátel školy. Děkujeme! V informačním centru jeho návštěvníci vedle knih beletrie a poezie naleznou odbornou literaturu, encyklopedie z mnoha oborů lidské činnosti, CD a DVD s fotografiemi a videozáznamy ze života školy a výukovými programy, kroniky školy, ale také knížky a učebnice, podle kterých se chlapci a děvčata na naší škole vzdělávají. K vybavení centra patří i osobní počítače připojené k internetu, scanner a tiskárna. Informační centrum bude v dopoledních hodinách k dispozici pro výuku, v odpoledních hodinách bude otevřeno nejen pro naše žáky, ale také pro širokou veřejnost. Popřejme společně informačnímu centru mnoho návštěvníků, kteří se budou v jeho příjemném prostředí cítit dobře.

Informační centrum školy je v odpoledních hodinách pro veřejnost otevřeno od 14,00 do 15,30 hodin, v úterý od 13,30 do  15,00 hodin. Zaměření činnosti centra v jednotlivé dny:

  • Pondělí (Mgr. Jitka Janýrová): literatura a český jazyk, čtenářská gramotnost, knihovnická činnost
  • Úterý (Mgr. Jiří Doutnáč): digitální technologie, informační gramotnost, využití výpočetní techniky v praxi
  • Středa (Mgr. Bc. Adéla Schejbalová): specifické vývojové poruchy učení a chování, profesní orientace a volba povolání, primární prevence sociálně negativních jevů
  • Čtvrtek (Mgr. Dagmar Vlková): metodika výuky, čtenářská gramotnost, literární a knihovnická činnost na 1. stupni

V případě, že chcete navštívit informační centrum školy, je potřebné z vestibulu hlavního vchodu učebnového pavilonu školy volat telefonní linky kanceláří školy nebo použít videotelefony (zvonky) do kanceláří školy.

Fotografie ze slavnostního zahájení a činnosti informačního centra školy si můžete prohlédnout kliknutím zde.