Zápis do prvních tříd - 8. a 9. duben 2019

Zápis do prvních tříd na naší škole se koná ve dnech 8. a 9. dubna 2019 (pondělí, úterý) vždy od 14.00 do 18.00 hodin. Zápis je určen dětem, kterým bude 6 let do 31.srpna 2019, tedy těm narozeným před 1. zářím 2013.
Zápis se uskuteční v budově školy, s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Dotazník obdržíte v naší škole nebo ve formátu PDF kliknutím zde. Pokud chcete dotazník vyplnit pomocí textového editoru (formát RTF), získáte jej kliknutím zde. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání také obdržíte v naší škole nebo ve formátu RTF kliknutím zde Další informace obdržíte na našich telefonních číslech 274862488, 274862354. Základní škola Hornoměcholupská mimo jiné dětem umožňuje již od první třídy povinnou výuku cizího ja­zyka, na druhém stupni školy výuku dalšího cizího jazyka. Dále naše škola nabízí rozmanitou zájmovou činnost ve školní družině, sportovní a tělovýchovné aktivity v rámci Sportovního klubu HORIZONT (pohybové hry, míčové hry, florbal, hokejbal, pro nejmenší oddíl „Hříbata“, atletiku), celou řadu volitelných předmětů, účast dětí na školách v přírodě a rekreačních po­bytech, ucelený systém výuky práce s osobním počítačem, škola je připojena k internetu optickým vedením, k dispozici je WI-FI (rychlost připojení 100 Mbps). Pokud se nebudete moci na zápis v uvedené dny dostavit, je možné si na našich telefonních číslech nebo pomocí formuláře v menu našich vebových stránek (odkaz "Napište nám") domluvit náhradní termín. V tomto případě kontaktujte Mgr. Jiřího Doutnáče, ředitele školy nebo Mgr. Dagmar Vlkovou, zástupkyni ředitele školy.
Naše škola bude ve školním roce 2018/2019 otvírat přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky. Podrobnější informace k přípravné třídě získáte v odkazu "Přípravná třída". Rezervační systém na zápis do prvních tříd byl uzavřen. Zápisu se lze zúčastnit po oba dny i bez objednání.
 
 
Kritéria přijetí do ZŠ Hornoměcholupská:
 
1.       Trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
2.       Sourozenec s trvalým pobytem na území Prahy 15 navštěvuje naši školu
3.       Trvalý pobyt na území Prahy 15
4.       Sourozenec z nespádové oblasti školy navštěvuje naši školu
5.       Děti z nespádové oblasti školy budou přijímány v případě nenaplněnosti z hlediska počtu žáků
 
Odklad povinné školní docházky:
Žádost o odklad povinné školní docházky musí být doplněna doporučujícím vyjádřením školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost včetně doporučujících vyjádření je nejlépe předat škole do 30. dubna 2019.
 
Spádová oblast školy (ulice):
Bělinského, Plukovníka Mráze, Brumovická, Pod Stanicí, Bruslařská, Poslední, Černyševského, Proti Proudu, Dolnoměcholupská – k. ú. Hostivař, Průmyslová, Gercenova, Radiová – k. ú. Hostivař, Golfová, Řepčická, Herbenova, Sáňkařská, Hokejová, Sklářská, Hornoměcholupská – k. ú. Hostivař, Tenisová, Horolezecká, U Břehu, Hostišovská, U Dvojdomů, K Lesoparku, U Golfu, K Pérovně, U Hostivařského nádraží č. 298, Ke Kablu – k. ú. Hostivař, U Kabelovny, Kobylákova, U Pekáren, Kozmíkova, U Potoka.
 
Dokumentace zápisu do prvních tříd ke stažení: