Konání třídních schůzek: 19. listopad 2018

Třídní schůzky (mimo třídu I. A a II.B) se budou konat v pondělí 19. listopadu 2018 dle následujícího rozpisu:
  • od 17,30 hodin: 1. stupeň (1. - 5. třídy), zahájení v kmenových třídách, dále konzultace  s vyučujícími
  • od 17,45 hodin: konzultace  k přijímacímu řízení na střední školy; učebna IX.A ve 3. patře
  • od 18,00 hodin: 2. stupeň (6. - 9. třídy), zahájení v kmenových třídách, dále konzultace s vyučujícími

Porada třídních důvěrníků se v rámci těchto třídních schůzek nekoná.