SPORTOVNÍ LIGA ONLINE: Lehy - sedy za 2 minuty

Do 30. dubna 2021  probíhá dobrovolná druhá Výzva (plnění disciplíny): Lehy - sedy za 2 minuty. Vyplňte, prosíme, formulář se svým výkonem nejdéle do pátka 30. 4. 2021 do 18 hodin. Formulář získáte kliknutím zde. Sportu zdar a myslete na fair play!! Romana Břendová a Zuzana Kozlová, garantky SPORTOVNÍ LIGA ONLINE.

Mimořádné opatření č. 14 k současné epidemiologické situaci (platné od 12. 04. 2021)

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dochází od 12. dubna 2021 ke změně organizace výuky na škole. Další informace získáte kliknutím zde.

Registrační systém zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

V registračním systému je potřebné budoucí prvňáčky zapsat v termínu od 1. do 30. dubna 2021. Po správné registraci Vám bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu potvrzovací zpráva s pokyny pro další potřebný postup. Vstoupit do registračního systému lze kliknutím zde.

Změna v organizaci zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

V souvislosti se současnou situací dochází ke změně v organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Podrobnější informace k zápisu do prvních tříd získáte kliknutím zde nebo kliknutím na odkaz v menu "Zápis do prvních tříd".

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je dostupný jak z webového prohlížeče, tak z aplikací instalovaných v počítači – je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé ve školním informačním systému Edookit.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.