Nové elektronické žákovské knížky Edookit

Vzhledem ke skutečnosti, že byl ukončen vývoj programu SAS (Systém agend školy včetně elektronických žákovských knížek), přechází naše škola od druhého pololetí tohoto školního roku na nový systém EDOOKIT. I v tomto systému budou fungovat elektronické žákovské knížky. Přístup do knížek si budou uživatelé této aplikace generovat sami.

Setkání rodičů k negativním jevům na školách: středa 23. leden 2019

Setkání s rodičiVe středu 23. ledna 2019 se uskuteční setkání s rodiči chlapců a děvčat z naší školy k otázkám, které bezprostředně souvisejí se šikanou (identifikace a prevence) a řešením dalších negativních jevů na školách. Setkání se uskuteční od 16,00 hodin v informačním centru v přízemí učebnového pavilonu školy.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 3. a 4. tříd

Klub bude otevřen v úterý 5. února 2019 a bude se konat každé úterý od 13,30 do 15,00 hodin. Cílem účasti dětí v klubu je rozvoj logického (ale i informatického) a strategického myšlení dětí. Ostatní informace a přihlášku získáte kliknutím zde.

Vydání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019

Vysvědčení za první pololetí školního roku 2018/2019 bude žákům školy vydáváno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Tento den bude výuka na prvním stupni (1. - 5. třídy) ukončena po čtvrté vyučovací hodině (v 11,40 hodin), na druhém stupni (6. - 9. třídy) po páté vyučovací hodině (ve 12,35 hodin). 

Pololetní prázdniny 2019

Pololetní prázdniny jsou v pátek 1. února 2019. Prázdninový provoz školy: služba od 8,00 - 14,00 hodin. Návštěvu školy v období prázdnin si vždy dohodněte předem telefonicky. Vyučování bude po pololetních prázdninách zahájeno v pondělí 4. února 2019 v 8,00 hodin

Informace pro školní rok 2018/2019

Zpravodaj pro školní rok 2018/2019: v tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2018/2019 na naší škole. Zpravodaj si můžete prohlédnout kliknutím zde. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků získáte kliknutím  zde, k vyzvedávání dětí ze školní družiny (systém BELLhop) získáte  zde.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Elektronické žákovské knížky: jednoduchý manuál

Jednoduchý manuál k používání elektronických žákovských knížek si můžete ve formátu PDF stáhnout kliknutím zde. Zákonní zástupci žáků školy se mohou do žákovských knížek přihlásit kliknutím zde nebo na https://isas.hornomep.cz/K přihlášení také slouží odkaz v menu našich www stránek "Přihlášení pro rodiče"

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.