Výsledky zápisu do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech 1. až 30. dubna 2021. Rozhodnutí o přijetí si můžete prohlédnout kliknutím zde. Na Základní škole, Praha 10, Hornoměcholupská 873 budou ve školním roce 2020/2021 otevřeny tři první třídy.

SPORTOVNÍ LIGA ONLINE: švihadlo - 2 minuty

Do 14. května 2021  probíhá dobrovolná třetí Výzva (plnění disciplíny): Přeskoky přes švihadlo za 2 minuty. Vyplňte, prosíme, formulář se svým výkonem nejdéle do pátka 14. 5. 2021 do 18 hodin. Formulář získáte kliknutím zde. Sportu zdar a myslete na fair play!! Romana Břendová a Zuzana Kozlová, garantky SPORTOVNÍ LIGA ONLINE.

Mimořádné opatření č. 15 k současné epidemiologické situaci (platné od 03. 05. 2021)

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dochází od 3. května 2021 ke změně organizace výuky na škole. Další informace získáte kliknutím zde.

ZÁBAVNÉ LETNÍ ŠKOLNÍ DOBRODRUŽSTVÍ S HORIZONTEM: 23. - 27. srpen 2021

 Naše základní škola připravuje ve spolupráci se Sportovním klubem Horizont pro chlapce a děvčata letošních prvních a vyšších ročníků týdenní letní kemp v termínu 23. - 27. srpna 2021. Pokud chcete získat další informace popř. přihlásit své dítě na kemp, klikněte  zde

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je dostupný jak z webového prohlížeče, tak z aplikací instalovaných v počítači – je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé ve školním informačním systému Edookit.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.