Mimořádné opatření č. 12 k současné epidemiologické situaci (platné od 25. 02. 2021)

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dochází od 25. února 2021 ke změně organizace výuky na škole. Další informace získáte kliknutím zde.

Jarní prázdniny 2021

Jarní prázdniny jsou od 1. do 5. března 2021. Prázdninový provoz školy: služba na telefonu od 8,00 do 14,00 hodin. Návštěva školy není možná (kontaktní tel. 274016522). V průběhu prázdnin nebude probíhat distanční výuka (výuka na dálku) ani prezenční výuka (ve škole). Způsob vyučování bude po prázdninách probíhat dle aktuální epidemiologické situace.

 

Druhý virtuální DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 24. březen 2021

V rámci přípravy zápisu do prvních tříd se ve středu  24. března 2021 uskuteční druhý virtuální DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ zejména pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Toto setkání proběhne prostřednictvím Microsoft Teams, ke kterým budou mít možnost se zájemci přihlásit jako hosté pomocí odkazu, který bude aktivní ZDE 10 minut před začátkem, tedy od 15,50 hodin. Další informace získáte kliknutím zde.

Rezervační systém zápisu do prvních tříd - 7. a 8. duben 2021

Pokud máte zájem využít rezervačního systému k zápisu do prvních tříd na pondělí 7. dubna 2021 klikněte zde, na úterý 8. dubna 2021 klikněte zde. V tomto případě je nutné se dostavit minimálně 5 minut před časem stanoveného zápisu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy a Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Dále si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. Rezervační systém je aktivován od 10. února 2021. Zápisu se lze zúčastnit po oba dny i bez objednání. Další informace k zápisu do prvních tříd získáte kliknutím zde.

Přijímací řízení na střední školy 2021/2022

Přijímací řízení na střední školy se uskuteční v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci. Základní informace získáte kliknutím zde. Další informace získáte na webových stránkách jednotlivých středních škol nebo na stránkách Ministerstva  školství mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz

 

Přijímací řízení na víceletá gymnázia 2021/2022

Přijímací řízení na víceletá gymnázia se uskuteční v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci. Základní informace získáte kliknutím zde. Další informace získáte na webových stránkách jednotlivých středních škol nebo na stránkách Ministerstva  školství mládeže a tělovýchovy ČR - www.msmt.cz

 

Mimořádné opatření č. 11 k současné epidemiologické situaci (platné od 04. 01. 2021)

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dochází od 4. ledna 2021 ke změně organizace výuky na škole. Další informace získáte kliknutím zde.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je dostupný jak z webového prohlížeče, tak z aplikací instalovaných v počítači – je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé ve školním informačním systému Edookit.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.