Den otevřených dveří: 10. a 12. prosinec 2019

V rámci projektu "ŠKOLA NANEČISTO"" se v úterý  10. prosince 2019 a ve čtvrtek 12. prosince 2019 uskuteční dny otevřených dveří zejména pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Toto setkání proběhne od 9,00 do 11,00 hodin. Sraz účastníků je v 9,00 hodin před hlavním vchodem do budovy školy.

Setkání k projektu "Evropa v naší škole": 18. listopad 2019

Naše škola připravila dvě setkání v rámci projektu „Evropa v naší škole“. Jedná se o tematická setkávání se zaměřením na začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, na témata spojená s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury.

Konání třídních schůzek: 18. listopad 2019

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 18. listopadu 2019 dle následujícího rozpisu:
  • od 17,30 hodin: 1. stupeň (1. - 5. třídy), zahájení v kmenových třídách, dále konzultace  s vyučujícími
  • od 17,45 hodin: konzultace  k přijímacímu řízení na střední školy; učebna IX.B ve 2. patře
  • od 18,00 hodin: 2. stupeň (6. - 9. třídy), zahájení v kmenových třídách, dále konzultace s vyučujícími

Porada třídních důvěrníků se v rámci těchto třídních schůzek nekoná.

Přístup do elektronických žákovských knížek Edookit

Již v druhém pololetí minulého školního roku byl spuštěn nový elektronický informační systém Edookit, jehož součástí jsou elektronické žákovské knížky. Další informace lze získat ve formátu PDF kliknutím zde.

Informační zpravodaj pro školní rok 2019/2020

Ve zpravodaji pro příští školní rok jsou všechny důležité informace, týkající se školního roku 2019/2020. Zpravodaj ve formátu PDF si můžete prohlédnout kliknutím zde.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.