Schůzka rodičů přípravné třídy

Schůzka rodičů přípravné třídy bude v září 2023.
Žáci si první den přinesou přezůvky.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Veškeré informace včetně školních potřeb Vám budou sděleny na třídní schůzce, která se bude konat ve čtvrtek 8. června 2023 od 17.00 hodin v prvním patře budovy školy. S sebou vezměte registrační číslo, které jste obdrželi u zápisu.

Těšíme se na práci s Vašimi dětmi a na spolupráci s Vámi.

Nová cena strávného

Vzhledem k výši cen a snaze udržet standard kvalitního stravování v naší školní jídelně jsme byli nuceni přistoupit k navýšení cen normativu na nákup potravin, a tedy i k navýšení strávného v jednotlivých kategoriích strávníků.

  • 1.-4. ročník .......................... 37,- Kč
  • 5.-8. ročník .......................... 39,- Kč
  • 9. ročník + studenti .............. 41,- Kč
  • cizí strávníci ........................ 90,- Kč

Výsledky zápisu

V přiloženém dokumentu níže naleznete pořadová čísla žáků přijatých do prvního ročníku školního roku 2023/2024. Rozdělení dětí do konkrétních tříd proběhne na začátku června.

Zároveň vás žádáme o informaci, pokud k nám do školy z jakéhokoli důvodu nebudete nastupovat. Případně, pokud jste se hlásili i na jinou školu a jste přijati k nám, sdělte prosím tuto skutečnost druhé škole.

Nepřijetí uchazeči obdrží během následujících dnů rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou.

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy sdělujeme, že lze žádat o příspěvek ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 - 2023 (tzv. „sociální balíček“). Podrobnosti získáte kliknutím ZDE.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé kliknutím zde.

 

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.