Výsledky zápisu do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech 8. a 9. dubna 2018 vždy od 14.00 do 18.00 hodin. Rozhodnutí o přijetí si můžete prohlédnout kliknutím zde. Na Základní škole, Praha 10, Hornoměcholupská 873 budou ve školním roce 2019/2020 otevřeny tři první třídy s 24 až 25 žáky.

Velikonoční prázdniny: 18. duben 2019

Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 18. dubna 2019. Prázdninový provoz školy (služba): 8,00 - 14,00 hodin. Návštěvu školy si o prázdninách dohodněte předem telefonicky. Základní škola Hornoměcholupská přeje všem o Velikonocích hezké počasí a pohodu. Vyučování po velikonočních prázdninách bude zahájeno v úterý 23. dubna 2019 v 8,00 hodin.

Škola NANEČISTO: čtvrtek 25. duben 2019

V rámci projektu "ŠKOLA NANEČISTO" se v čtvrtek 25. dubna 2019 uskuteční další setkání našich budoucích prvňáčků pod názvem "Jaro a sluníčko už je tady". Setkání proběhne od 9,00 do 11,00 hodin. Sraz účastníků je v 9,00 hodin před hlavním vchodem do budovy školy. Děti si s sebou přinesou pastelky, svačinu, pití a přezůvky.  Další informace získáte na tel. 274862488, 274862345.

Zápis do přípravné třídy: 13. květen 2019

Zápis do přípravné třídy se uskuteční v pondělí 13. května 2019 od 14,00 do 17,00 hodin. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení. U dětí s odkladem povinné školní docházky je nutné předložit doklad o této skutečnosti. Další informace o přípravné třídě získáte kliknutím zde.

Spuštění nových elektronických žákovských knížek Edookit

Od středy 6. února 2019 je zkušebně spuštěn nový elektronický informační systém Edookit, jehož součástí jsou elektronické žákovské knížky. Další informace lze získat ve formátu PDF kliknutím zde.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.