Mimořádné opatření č. 17 k současné epidemiologické situaci (platné od 08. 06. 2021)

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dochází od 8. června 2021 ke změně organizace výuky na škole. Další informace získáte kliknutím zde.

Přijetí do přípravné třídy, odklady školní docházky

Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy a o odkladu povinné školní docházky si mohou zákonní zástupci žadatelů vyzvednout u Veroniky Honskusové (hospodářka školy) po telefonické dohodě, tel. 274016522. Rozhodnutí o přijetí i odkladu si v dohodnutém termínu a čase lze vyzvednout v době od 7,30 do 15,00 hodin do 15. června 2021. Tato rozhodnutí škola nezasílá.

Mimořádné opatření č. 16 k současné epidemiologické situaci (platné od 17. 05. 2021)

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dochází od 17. května 2021 ke změně organizace výuky na škole. Další informace získáte kliknutím zde.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je dostupný jak z webového prohlížeče, tak z aplikací instalovaných v počítači – je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé ve školním informačním systému Edookit.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.