Docházka žáků druhého stupně do konce školního roku 2019/2020

Důležité informace k docházce žáků druhého stupně do konce školního roku 2019/2020 získají rodiče a žáci v elektronickém systému školy Edookit.

Výsledky zápisu do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech 6. až 30. dubna 2020. Rozhodnutí o přijetí si můžete prohlédnout kliknutím zde. Na Základní škole, Praha 10, Hornoměcholupská 873 budou ve školním roce 2020/2021 otevřeny tři první třídy s 24 až 25 žáky.

Zahájení konzultací 9. tříd od 11. května 2020 – příprava na přijímací zkoušky

Od 11. května 2020 budou moci docházet žáci 9. tříd do školy, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Složení skupin bude stanoveno na základě počtu přihlášených chlapců a děvčat. Další informace jsou uvedeny v elektronickém systému školy Edookit.

Znovuotevření školy pro třídy prvního stupně (1. – 5. třídy) od 25. května 2020

Od 25. května 2020 budou moci docházet žáci 1. až 5. tříd do školy. Složení skupin a přesný časový rozpis bude stanoven na základě počtu přihlášených chlapců a děvčat. Další informace jsou uvedeny v elektronickém systému školy Edookit.

Možná to jde i ve větší pohodě!

Většina chlapců a děvčat druhého stupně se do naší školy podívá až v září. Nabízíme inspiraci ze zahraničí zde - některá doporučení přizpůsobte postupům na naší škole.

Spuštění komunikace se žáky prostřednictvím TEAMSů

V souvislosti s uzavřením školy je od 1.4.2020 zajištěn další komunikační kanál se žáky školy -  k tomu byla zprovozněna platforma Teams.Informace lze také nalézt kliknutím na odkaz v menu "Výuka na dálku" nebo v elektronickém systému školy Edookit.

Provoz školy v období jejího uzavření

Provoz školy: služby pondělí - pátek vždy od 7,00 do 15,30 hodin. Kontakt se školou v tomto období si vždy dohodněte předem telefonicky. V případě, že služba nebude v uvedenou dobu v kancelářích, volejte telefonní číslo 603436284.

A trochu z jiného soudku...

Děti z naší školy se zúčastnily dobrovolné sbírky na pomoc Austrálii, ve které se vybralo celkem 18431,- Kč. Tyto peníze byly poukázány na účet zřízený při pražské ZOO, která sbírku organizuje. Touto cestou děkujeme všem dětem, které se sbírky zúčastnily. A také děti i kreslily – k nahlédnutí kliknutím zde.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je dostupný jak z webového prohlížeče, tak z aplikací instalovaných v počítači – je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé ve školním informačním systému Edookit.

Přístup do elektronických žákovských knížek Edookit

Již v druhém pololetí minulého školního roku byl spuštěn nový elektronický informační systém Edookit, jehož součástí jsou elektronické žákovské knížky. Další informace lze získat ve formátu PDF kliknutím zde.