Výsledky zápisu do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech 4. až 5. dubna 2022. Rozhodnutí o přijetí si můžete prohlédnout kliknutím zde. Dodatečný zápis lze domluvit osobně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty s Mgr. Jiřím Doutnáčem, ředitelem školy nebo s Mgr. Dagmar Vlkovou, zástupkyní ředitele.

Zápis do prvních tříd a přípravné třídy pro cizince: 2. červen 2022

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace se 2. 6. 2022 od 14,00 do 17,00 hodin uskuteční zápis do 1. ročníku a přípravné třídy pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. V ukrajinštině je možné získat informace o zápisu kliknutím zde.

Informace pro školní rok 2021/2022

Zpravodaj pro školní rok 2021/2022: v tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2021/2022 na naší škole. Zpravodaj si můžete prohlédnout kliknutím zde. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků získáte kliknutím  zde, k vyzvedávání dětí ze školní družiny (systém BELLhop) získáte  zde.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé kliknutím zde.

 

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.