Letní prázdniny 2020

Základní škola Hornoměcholupská přeje všem klidné, slunné a příjemné prožití letních prázdnin!

Prázdninový provoz školy

Prázdninový provoz školy: služby pondělí - pátek: 8,00 - 14,00 hodin. Návštěvu školy v období prázdnin si vždy dohodněte předem telefonicky.

Úprava cen stravného ve školní jídelně od 1. září 2020

Nové ceny byly stanoveny na základě kalkulace nákladů na přípravu obědů. Důvodem pro navýšení je nejen růst cen základních surovin, ale také povinnost plnit spotřební koš a stanovené normy pro školní stravování.  Obědy žáků se zvýší o 2,- Kč v každé ze skupin strávníků následovně:
* 0. – 4. třída ZŚ z 25,- Kč na 27,- Kč, trvalý příkaz: 567,- Kč/měsíčně
* 5. – 8. třída ZŚ z 27,- Kč na 29,- Kč, trvalý příkaz: 609,- Kč/měsíčně
* 9. třída ZŚ a studenti SŚ z 29,- Kč na 31,- Kč, trvalý příkaz: 651,- Kč/měsíčně.
Při platbách stravného žádáme o zadávání přiděleného variabilního symbolu dítěte.
Dále upozorňujeme naše strávníky a rodiče, že při výběru stravy prostřednictvím internetu je nutné, aby vždy zůstalo označeno jedno jídlo. V případě, že ani jedno jídlo nezůstane označeno, oběd je na tento den odhlášen.

Informační zpravodaj pro školní rok 2020/2021

Ve zpravodaji pro školní rok jsou všechny důležité informace, týkající se školního roku 2020/2021. Zpravodaj ve formátu PDF si můžete prohlédnout kliknutím zde.

Informace k zahájení školního roku 2020/2021: první třídy, přípravná třída

Na základě výsledků zápisu do prvních tříd budou na naší škole ve školním roce 2020/2021 otevřeny tři první třídy. Vzhledem k uzavření školy se 11. června 2020 neuskuteční schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáčků přípravné třídy. Informace k zahájení školního roku 2020/2021 pro přípravnou třídu obdrží rodiče přímo od učitelky této třídy Jitky Hnátové (tel. 732530107).  Pro budoucí první třídy získáte informace ve formátu PDF kliknutím na následující odkazy:

Dokumentace přípravné třídy:

Spuštění komunikace se žáky prostřednictvím TEAMSů

V souvislosti s uzavřením školy je od 1.4.2020 zajištěn další komunikační kanál se žáky školy -  k tomu byla zprovozněna platforma Teams.Informace lze také nalézt kliknutím na odkaz v menu "Výuka na dálku" nebo v elektronickém systému školy Edookit.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je dostupný jak z webového prohlížeče, tak z aplikací instalovaných v počítači – je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé ve školním informačním systému Edookit.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.