Změna času ukončení výuky v pátek 24. května 2019

Vzhledem k organizačnímu zabezpečení voleb do Evropského parlamentu (šest volebních místností na škole) bude v pátek 24. května 2019 ukončena výuka následovně: třídy části prvního stupně (1. - 4. třídy) v 11,10 hodin; třídy druhého stupně (6. - 9. třídy) a 5. třídy v 10,55 hodin. Provoz školní družiny bude zabezpečen po ukončení výuky v běžném režimu v náhradních učebnách.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků a žáčků přípravné třídy: 6. červen 2019

Zveme Vás na SETKÁNÍ rodičů budoucích prvňáčků a žáčků přípravné třídy, které se koná ve čtvrtek 6. června 2019 od 17.00 hodin v učebnách v přízemí a prvním patře učebnového pavilonu školy. Na schůzce budou projednány otázky týkající se budoucích prvních tříd, budoucí přípravné třídy a zahájení školního roku 2019/2020.

Výsledky zápisu do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se konal ve dnech 8. a 9. dubna 2018 vždy od 14.00 do 18.00 hodin. Rozhodnutí o přijetí si můžete prohlédnout kliknutím zde. Na Základní škole, Praha 10, Hornoměcholupská 873 budou ve školním roce 2019/2020 otevřeny tři první třídy s 24 až 25 žáky.

Spuštění nových elektronických žákovských knížek Edookit

Od středy 6. února 2019 je zkušebně spuštěn nový elektronický informační systém Edookit, jehož součástí jsou elektronické žákovské knížky. Další informace lze získat ve formátu PDF kliknutím zde.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.