Konání třídních schůzek: 19. listopad 2018

Třídní schůzky (mimo třídu I. A a II.B) se budou konat v pondělí 19. listopadu 2018 dle následujícího rozpisu:
  • od 17,30 hodin: 1. stupeň (1. - 5. třídy), zahájení v kmenových třídách, dále konzultace  s vyučujícími
  • od 17,45 hodin: konzultace  k přijímacímu řízení na střední školy; učebna IX.A ve 3. patře
  • od 18,00 hodin: 2. stupeň (6. - 9. třídy), zahájení v kmenových třídách, dále konzultace s vyučujícími

Porada třídních důvěrníků se v rámci těchto třídních schůzek nekoná.

Volby do školské rady: 19. listopad 2018

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů se dne 19. listopadu 2018 v rámci třídních schůzek uskuteční od 17,30 do 19,30 hodin volby do Školské rady v Základní škole, Praha 10, Hornoměcholupská 873 z řad zákonných zástupců žáků. Organizační zabezpečení těchto voleb ve formátu PDF získáte kliknutím zde.

Setkání rodičů k výuce cizích jazyků: pondělí 19. listopad 2018

V pondělí 19. listopadu 2018 se uskuteční setkání s rodiči chlapců a děvčat z naší školy k otázkám, které bezprostředně souvisejí s výukou cizích jazyků se zaměřením na angličtinu. Setkání se uskuteční od 17,00 hodin v informačním centru v přízemí učebnového pavilonu školy. Těšíme se na Vaši účast na tomto setkání.

Kurz sebeobrany "Ubraň se..." na naší škole

Sportovní klub bojových umění Hostivař společně s naší školou připravil kurz sebeobrany "UBRAŇ SE...". Kurz bude zahájen ve čtvrtek 18. ledna 2018 v 17,30 hodin v tělocvičně Základní školy Hornoměcholupská. Kurz se bude konat každý čtvrtek od 17,30 do 19,00 hodinPro účastníky je kurz zdarma a je určen pro obyvatele naší městské části ve věku 13 let - senior. Další informace získáte kliknutím zde.

Informace pro školní rok 2018/2019

Zpravodaj pro školní rok 2018/2019: v tomto zpravodaji naleznete základní informace o organizaci školního roku 2018/2019 na naší škole. Zpravodaj si můžete prohlédnout kliknutím zde. Informace pro rodiče budoucích prvňáčků získáte kliknutím  zde, k vyzvedávání dětí ze školní družiny (systém BELLhop) získáte  zde.

Nová autobusová linka 254

Nová autobusová linka číslo 254 slouží hlavně školním dětem, výrazně ale pomůže i mnohým občanům městské části Praha 15, kteří se snadněji dostanou na Úřad MČ Praha 15, potřebují-li si vyřídit například osobní doklady. Zastávky autobusu: Přeštická, Na Košíku, Toulcův dvůr, Selská, Hostivařské náměstí, Na Groši, Hostivařská, K Lesoparku, Řepčická, Boloňská, Na Vartě, Bolevecká, Livornská, Nové Petrovice, Poliklinika Petrovice, Wattova, Morseova.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Elektronické žákovské knížky: jednoduchý manuál

Jednoduchý manuál k používání elektronických žákovských knížek si můžete ve formátu PDF stáhnout kliknutím zde. Zákonní zástupci žáků školy se mohou do žákovských knížek přihlásit kliknutím zde nebo na https://isas.hornomep.cz/K přihlášení také slouží odkaz v menu našich www stránek "Přihlášení pro rodiče"

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.