Zahájení školního roku 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude na naší škole zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8,00 hodin (ukončení výuky po 1. vyučovací hodině). V prvních třídách a přípravné třídě bude nový školní rok zahájen v 8,15 hodin. Třídní učitelé prvních tříd a přípravné třídy si pro děti přijdou před hlavní vchod učebnového pavilonu školy. Tento den se od 9,15 hodin také uskuteční třídní schůzky rodičů žáků prvních tříd. Provoz školní družiny bude zajištěn od 8,45 hodin, výdej obědů od 11,00 do 12,30 hodin. Výuka v úterý 3. 9. 2019 bude na 1. stupni (mimo první třídy) v rozsahu 4 vyučovacích hodin, na 2. stupni 5 vyučovacích hodin. Od středy 4. 9. 2019 bude výuka probíhat podle rozvrhů hodin jednotlivých tříd, vyjma prvních tříd. První třídy budou mít vlastní režim.

Informační zpravodaj pro školní rok 2019/2020

Ve zpravodaji pro příští školní rok jsou všechny důležité informace, týkající se školního roku 2019/2020. Zpravodaj ve formátu PDF si můžete prohlédnout kliknutím zde.

Prázdninový provoz školy

Prázdninový provoz školy: služby pondělí - pátek: 8,00 - 14,00 hodin. Návštěvu školy v období prázdnin si vždy dohodněte předem telefonicky. Přehled o službách pracovníků od 1.8.2019 do 31.8.2019 ve formátu PDF získáte kliknutím zde.

Spuštění nových elektronických žákovských knížek Edookit

Od středy 6. února 2019 je zkušebně spuštěn nový elektronický informační systém Edookit, jehož součástí jsou elektronické žákovské knížky. Další informace lze získat ve formátu PDF kliknutím zde.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.