Pololetní prázdniny 2021

Pololetní prázdniny jsou v pátek 29.ledna 2021. Prázdninový provoz školy: služba na telefonu od 8,00 do 14,00 hodin. Návštěva školy není možná (kontaktní tel. 274016522). V průběhu prázdnin nebude probíhat distanční výuka (výuka na dálku) ani prezenční výuka (ve škole). Pololetní hodnocení žáků bude přístupné v aplikaci Edookit od 25. 1. 2021. Způsob vyučování bude po prázdninách probíhat dle aktuální epidemiologické situace.

Mimořádné opatření č. 11 k současné epidemiologické situaci (platné od 04. 01. 2021)

Vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19 a na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dochází od 4. ledna 2021 ke změně organizace výuky na škole. Další informace získáte kliknutím zde.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je dostupný jak z webového prohlížeče, tak z aplikací instalovaných v počítači – je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé ve školním informačním systému Edookit.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.