Jarní prázdniny 2020

Jarní prázdniny jsou od pondělí 24. února do pátku 28. února 2020. Prázdninový provoz školy: služby pondělí - pátek vždy od 8,00 do 14,00 hodin. Návštěvu školy v období prázdnin si vždy dohodněte předem telefonicky. Vyučování po prázdninách bude zahájeno v pondělí 2. března 2020 v 8,00 hodin.

Microsoft Office 365 pro všechny žáky a učitele školy

Naše škola se zapojila do programu Microsoft Office 365 pro školy. Veškerý obsah je dostupný jak z webového prohlížeče, tak z aplikací instalovaných v počítači – je možné instalovat až na pět zařízení. Informace k přihlášení a instalaci naleznou žáci a učitelé ve školním informačním systému Edookit.

Škola NANEČISTO: čtvrtek 19. březen 2020

V rámci projektu "ŠKOLA NANEČISTO" se ve čtvrtek 19. března 2020 uskuteční další setkání našich budoucích prvňáčků pod názvem "Jaro a sluníčko už je tady". Setkání proběhne od 9,00 do 11,00 hodin. Sraz účastníků je v 9,00 hodin před hlavním vchodem do budovy školy. Děti si s sebou přinesou pastelky, svačinu, pití a přezůvky.  Další informace získáte na tel. 274862488, 274862345.

Rezervační systém zápisu do prvních tříd - 6. a 7. duben 2020

Pokud máte zájem využít rezervačního systému k zápisu do prvních tříd na pondělí 6. dubna 2020 klikněte zde, na úterý 7. dubna 2020 klikněte zde. V tomto případě je nutné se dostavit minimálně 5 minut před časem stanoveného zápisu s vyplněným Dotazníkem pro rodiče žáka 1. ročníku základní školy a Žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Dále si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. Rezervační systém je aktivován od 11. února 2020. Zápisu se lze zúčastnit po oba dny i bez objednání. Další informace k zápisu do prvních tříd získáte kliknutím zde.

Přístup do elektronických žákovských knížek Edookit

Již v druhém pololetí minulého školního roku byl spuštěn nový elektronický informační systém Edookit, jehož součástí jsou elektronické žákovské knížky. Další informace lze získat ve formátu PDF kliknutím zde.

Informační zpravodaj pro školní rok 2019/2020

Ve zpravodaji pro školní rok jsou všechny důležité informace, týkající se školního roku 2019/2020. Zpravodaj ve formátu PDF si můžete prohlédnout kliknutím zde.

Zabezpečení vstupu do školy - turnikety

K vytvoření větší bezpečnosti žáků školy je hlavní vchod do školy zabezpečen turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy.  Při vstupu do školy se pro odblokování pák na turniketu používají čipy, které mají strávníci ve školní jídelně. Žáci a pracovníci, kteří se ve školní jídelně nestravují, jsou po  složení zálohy 100,- Kč vybaveni čipem, který slouží pouze ke vstupu do budovy. Další informace lze získat kliknutím zde.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy napomáhá plnit hlavní úkoly školy při vzdělávání chlapců a děvčat a také podporuje aktivní zájmovou činnost na naší škole. Členský příspěvek ve výši 100,- Kč můžete zaslat na bankovní účet č. 2640613250/0800, variabilní symbol 9, konstantní symbol 0308. Děkujeme.

Objednávání obědů prostřednictvím internetu

Objednávání obědů po internetu je možné uskutečňovat vždy minimálně s týdenním předstihem. Odhlášky se prostřednictvím internetu zadávají nejpozději do 7.00 hodin aktuálního dne. Pro zprovoznění systému internetového objednávání je potřebné vyplnit a odevzdat třídnímu učiteli přihlášku, kterou získáte kliknutím zde. Další informace o možnosti objednávání stravy po internetu získáte na zde.